İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Tarihi

Nisan 2012 yılında 07/2012 Nolu Düzenlemesine dayanarak, Başbakanlık Ofisi kapsamında, Diller Komiseri Ofisi kuruldu.

Dillerin kullanımı için Yasa tüm kuruluşları ve hizmet sağlayıcılarını iki resmi dilin, Arnavutça ve Sırpça ve de belediye düzeyinde ki resmi dillerin ve belediye düzeyinde ki resmi kullanımda ki dillerin eşit kullanım ve statüsünü sağlamaları zorunlu kılmaktadır.

2007 yılında, Kosova Hükümeti, bu yasanın uygulanması, korunması, tanıtıılması ve resmi dillerin ve onların Kosova’da ki eşit statüsün korunması ve de ana dilin resmi dil olmayan toplulukların dillerini sağlamak ve korumak amacıyla, Dillerin Kullanımı için Yasanın 32.maddesi ile uygun olan bir organ olarak kurulan Diller için Komisyon’unu kurmuştu.

Diller Kullanımı Yasası kapsamında ki yetkiye rağmen, uygulamada bir dizi yapısal faktörler Diller Komisyonun etkinliğini ve kapasitesini sınırlamakta idiler. 2011 yılında, yasanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla, Kosova Hükümeti, diller için Komisyonun reform için bir çalışma gurubunu kurmuştu Grubun kurulması için Karar. Reformun bu projesini Başbakanlık Ofisi/Topluluk konuları Ofisi tarafından yönetilmiştir ve bu çalışma grubu sonucu olarak, Diller Komiseri Ofisi için 07/2012 düzenlemesi çıkartılmıştır ve bunlara dayanarak iki destekleyici mekanizma kurulmuştur, dillsel politika Kurulu ve dillerin Politika Ağı. Ayrıca, bu düzenleme açıkça diller Komiserini ve ofisin tüm destekleyici personleini seçmek için kurallar ve prosedürleri tanımlar.

4 Nisan 2012 tarihinde Diller Komisyonu Ofisi için 07/2012 nolu Hükümet düzenlemesi imzalanmıştır.

29 Mayıs 2012 tarihinde Diller politikası için Kurulu kuruldu, ki bu diller için politika forumu olarak hareket eder.

Diller için Politika Ağı, Diller Komisyoneri Ofisi ile diller için politikasının daha iyi uygulaması için işbirliği yapabilecek odak-kişiler veya resmi irtibatçıların kuruluşlar tarafından atanmasını sağlar.

19 Aralik 2012 tarihinde Diller Komiseri atanmıştır