İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Şikayet

Diller Kullanımı Yasası ile korunan ve tanımlanan dilsel hakların ihlali ile veya Kosova Cumhuriyeti’nin yasal herhangi diğer düzenlemesi ile ilgili Diller Komiseerliği Ofisine şikayet etme hakkı, tüm kişiler, kurum veya kuruluşlar için garantilidir.Şikayetler aşağıdaki gibi teslim edilebilir:

-    elektronik posta aracılığıyla şu  E-mail: [email protected]
-    taahhütlü posta ile şunlara: Diller Komiseri Ofisi, Hükümet Binası,Ofis 605A  Nena Tereza meydanı nosuz 10000 Priştine
-   veya yukarıda belirlenen adresteki personel

Şikayet formu BURDA indirilebilir

Turkçe formu BURDA

Şikâyet Eden

Kişisel Bilgiler

Şikâyet süresi içerisinde kişisel bilgilerinizin gizli kalmasını istiyor musunuz?

Bu yetkili kuruma şikâyet ettiniz mi? Ettiyseniz, şikâyetinizin ayrıntıları ve eğer varsa yanıtlarını yazınız

Eger mümkünse, bu formla birlikte şikâyetinizi destekliyecek belgeleri ya da başka kanıtların kopyalarını ekte teslim etmenizi rica ediyoruz.

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Bu formu www.poverenik-ks.org adresinde bulabiliriniz.
Adres: Dil Komiseri Dairesi, Baĭbakanlık Binası VI. Kat, No. 605A,
Nena Tereza Meydanı, 10 000 Pri?tine /Kosova
E-mail: [email protected] | Tel: 038 200 14 448 |