İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Ofisin görevleri ve sorumlulukları

Diller Komiseri önderliğinde kendi yetkilerini yürütür, Ofis aşağıdaki gibi bu görev ve sorumlulukları yerine getirir:

•    Kendi yetki altında ki kurumlar tarafından Diller Kullanımı Yasasının hükümlerinin uygulanmaasını gözlemler;
•   Kendi yetkisi altında  ki kurumlar tarafından Yasa düzenlemelerin uyumunu sağlamak için yetkisi dahilinde ki tüm tedbirleri alır;
•   Ofis, Yasa düzenlemelerine uymak için kendi yetkisi altında ki kurum tarafından her başarısızlık için yasal veya fizik kişi tarafından Ofise sunulan herhangi bir şikayeti araştırır;
•    Kendi yetkisi altında ki kurumun Yasa düzenlemesine uymasını sağlamak için, kendi inisiyatifi ile soruşturmalar yürütür;
•    Bir soruşturmanın tamamlanması için yeni adresleme/yeni karar almak için gerekli yasal araçlar ve tavsiyeler hakkında öneriler sunar;
•   Ofisi öneri gönderdiği kuruma, Ofisin önerileri ve bulguları üzerinde kurumun elde edebileceği herhangi bir yorumu vermek için belirli ve yeterli zaman verir, kurumun almayı amaçladığı tedbirler ve kurumun o tür tedbirleri alma süresi de dahil olmak üzere;
•    Ofis önerileri makul bir sure içinde uygulanmazsa uyarı yayımlar;
•    Yasa ile uyumlu olarak kamusal görüş hakları ile ilgili tavsiye veya yardım sağlar;
•    Yasa uyarınca onların görevleri ile ilgili kamusal kurumları için diğer yardım ve tavsiye sunar;
•    Diğer resmi dillerin kullanımı, veya ana dilleri resmi dil olmayan toplulukların statüsüna etki edebilecek diller kullanımı yasası kapsamında yapılan herhangi bir düzenleme veya idari talimat, ve diğer yasalara, düzenleme veya diğer idari talimatlarla ilgili öneriler verir ve inceler;
•    Hükümet ve Kosova Meclisi tarafından incelemek için ofisin yıllık raporları ve, Diller Politika için Kurul tarafından incelemek için önerilerle beraber Ofisin altı aylık raporlarını hazırlar;
•    Yasanın tam olarak uygulanmasını sağlamak için, ihtiyaç durumunda, belediye düzeyinde resmi diller ve kullanımda ki resmi diller hakkında bilgi sahibi olmayı hedefleyen ve yeterince bilgiye sahip olan kamu kurumlarına, politikalar hakkında öneriler sunar;
•    Kendi yetki alanı kapsamında acil veya yüksek öneme sahip herhangi bir konu hakkında, Kosova Meclisine, Kurula ve hükümete her zaman özel bir rapor sunar.