İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Görevler ve sorumluluklar

Diller Politikası Kurulu aşağıdakilerden sorumludur:

• Diller politikaların gelişimi, uygulanması ve yürürlüğe girmesi için kurumsal destek sağlamak için;
• Diller Komiseri tarafından oluşturulan diller politikaları için rapor ve önerileri değerlendirmek ve onların uygulanması için Hükümete tedbirler önermek amacıyla yılda iki kez toplantılar düzenlemek;
• Kurlun İçtüzüğü ile belirlenen procedure göre Ofis çalışmalarını yıllık olarak değerlendirir ve inceler;
• Başbaka tarafından olsun, hükümet veya herhangi diğer bir kurum tarafından olsun, Ofisin bağımsızlığı hakkında iddia edilen müdahale ile ilgili Diller Komiserin herhangi şikayetini incelemek ve Şikayet ile ilgili doksan (90) gün içinde karar almak ve Başbakanı ve Meclisin Yetkili komisyonu bilgilendirmek.

Kurul üyeleri dört (4) yıllık bir dönem için atanırlar.

Kurul Yapısı:

Kurul, Diller Komiseri Ofisin düzenlemesine göre belirlenen kurum temsilcileri, hizmet sağlayıcıları ve dilsel topluluklar olmak üzere yirmi (20) üyeden oluşur.. Kurum temsilcileri üst yönetim veya yönetim seviyesindeki yetkililerdir:

1.   Başbakan Ofisi;
2.   Kamu yönetiminnden sorumlu Bakanlık;
3.   Yerel Yönetimden sorumlu Bakanlık;
4.   Eğitim ,Bilim ve Teknolojiden sorumlu Bakanlık;
5.   Topluluklar ve Geri Dönüş’ten sorumlu Bakanlık,
6.   Kosova Meclisi;
7.   Kosova Yargı Konseyi;
8.   Genel Emniyet Müdürlüğü;
9.   Kamu Şirketler Politikası ve İzleme Birimi;
10. İslan Hizmeti;
11. Kosova Belediyeler Birliği;
12. Priştine Üniversitesi;
13. Arnavut dili topluluğu temsilcileri;
14. Sırp dili topluluğu temsilcileri;
15. Boşnak dili topluluu temsilcileri;
16.Türk dili topluluğu temsilcileri;
17. Roma dili topluluğun temsilcileri;
18. Karadağ dili topluluğu temsilcileri;
19. Hırvat dili topluluğu temsilcileri;
20. Gorandili topluluğu temsilcileri.