İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Diller Politikası Ağı

• Diller Politikası Ağı’nı diller kullanımı için atanan iletişim kişilerden ve dilsel asistanların dış hizmete dahil ola dilsel asistanlar’dan oluşur.

• Belediyeler dahil, Ofisin yetkisi altında ki her bir kurumda, diller politikalar yükümleliklerine saygı duyulmasını sağlamak ve o kurumların personelin o tür yükümlülüklerin farkında olmaları için, diller kullanımı için müavirler  Diller Komiseri Ofisi ile işbirliği içinde bulunmaktadırlar.

• Diller Politikası Ağı ve Ofis, hizmet boyunca sorumlu kurumlarla eğitim, ve dilsel asistanların kullanımında olan dış hizmet olarak kaydedilen dilsel asistanlar için profesyonel gelişim proğramlar koordine ederler.

• Yetkisi çerçevesinde belirli bir görev için, ve işveren kurumun onayına ihtiyaç olduğu durumunda, Ofis dış hizmette kayıtlı olan bir veya daha fazla dilsel asistanların asistanlığını isteyebilir. Ofis, Dilsel Politikalar Ağı üyeleri kurumlarına ve örgütsel asistanlık için bir talep gönderir, ve bu istenilen zamanda talebi değerlendirecek ve Ofisi istenilen asistanlık düzenlemeleri için bilgilendirecek.