İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Dönem

Ofis, Yasa ile belirlenen yetkileri yerine getirir ve :

• Yetkisinde ki her kurum tarafından Yasa ile uyumluluğunu gözlemler;                                                                              

• Kendi yetkisi altında ki tüm kurumlardan Yasa ile uyumluluğunu sağlamak için, arabuluculukla dahil ederek, tüm önlemlerin kendi yetkisi altına alır;                                                                        

• Yasa kapsamında idari talimatlar veya düzenlemelerle ilgili incelemeler ve öneriler yapar, herhangi bir yasal düzenlemesinin, yönetmenliğin veya Yasa ile idari düzenlemesi uyumluluğu ve tutarlığı ile ilgili;

• Kosova Cumhuriyetinde resmi dilerin kullanımı veya statusü ile ilgili veya resmi dil olmayan toplulukların diğer dilleri ile Yasaya saygı duyulması,  veya başka bir yasal düzenleme ile ilgili kendi yetkisi altında olan kurumların herhangi birinin başarısızlığı veya fizik veya yasal bir kişi tarafından yapılan şikayetlere dayanarak veya kendi inisiyatifi ile soruşturma yapar;                                                                            

• Gerektiğinde, Diller Kullanımı Yasasına gore hakları ile ilgili kamu için yardım veya tavsiye, sunar;                              

• Gerektiğinde, Diller Kullanımı Yasasına gore hakları ile ilgili kamu için yardım veya tavsiye sunar;

• Kamu bilinçlendirme proğramların geliştirilmesinde Hükümete yardım eder veya onları kendisi geliştirir ve de Diller Kullanımı Yasası çerçevesinde kamu hakları ve görevleri konusunda onları bilgilendirmek için kamu ile düzenli temas faaliyetleri; 

Yetkilerini gerçekleştirmek amacıyla, Ofis yetki ve yetkilere sahiptir:

• Kendi yetkisi altında organizasyonları, kuruluşları veya kurumların klasörlerini incelemek ve dosyaya erişim yetkisini almak ister;

• Ofise, gerekli bilgilere erişimine veya tesislerine erişimine izin vererek, kurumların ve onun personelin Ofisle işbirliğini ister, dosyaların tam veya kısmi kopyaları dahil ve Ofisin isteği üzerine diğer belgeleri, sınıflandırılmış dosya ve bilgiler hariç;

• Soruşturmanın gerçekleşmesi için gerekli olan yazılı veya sözlü delillerin elde edilmesi amacıyla herhangi bir kişi veya tanığı çağırır;

•     Soruşturma amaçlı veya bilgi, very veya delil vermek için Ofiste bulunması gereken kişiler için seyahat ve konaklama masraflarını sağlar;

• Son çare olarak, iyileştirme ya da düzeltme veya tazminat için ofis önerileri belirli kurumlardan gerçekleştirmediği zaman, Dillerin Kullanımı Yasa’sının İhlali için İdari Yaptırımların Belirlenmesinde uygulanan yürürlükte ki İdari Talimatlar tarafından tanımlandığı gibi yaptırımlar uygulamak veya vermek;

İhtiyaca gore, eğer herhangi bir kişi Ofisin taleplerine uymayı reddederse veya uymazsa veya Ofisi görevlerini yürütmekte engellerse, veya ihlal doğası öyle bir önleme izin verirse, Ofis ihlalı için sorumlu organizasyon veya kişi hakkında yasal prosedür başlatabilir.