İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Diller Kullanımı İçin Yasanın uygulanması ile ilgili en iyi uygulama ödülü verildi

14.11.2019

14 Kasım 2019
PriştineAvrupa Komisyonu Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı - Kosova Misyonu (AGİT) ile işbirliği içerisinde Diller Komiseri Ofisi (DKO), “Dillerin Kullanımı İçin Yasanın Uygulanmasında En İyi Uygulama” ödülünü verdi. 


Çeşitli kurumların temsilcilerinin katıldığı bir törenle, Dillerin Kullanımı İçin Yasanın Uygulanmasında En İyi Uygulama ödülü Yerel Yönetim İdaresi Bakanlığı'na (YYİB), Kosova Yargı Konseyi'ne (KYK) ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı'na (BKB) verildi.


Ödül töreninde belirtildiği gibi ödülün verilmesi bakanlıkların, yürütme organlarının ve ajansların resmi web sitelerinde ve ilgili kurumların sosyal medya sayfalarında dillerin kullanımı izlenmesine dayanarak yapılmıştır.


Diller Komiseri Slaviša Mladenović, son yıllarda bakanlıkların resmi dilleri resmi web sitelerinde kullanma konusunda bir gelişme olduğunu vurguladı.


Komiser Mladenović “Çalışmamızın başında, izleme sırasında alanda durumun tatmin edici olmadığını fark ettik. Çoğu durumda resmi dillerdeki bilgiler, haberler, çeşitli belgeler, yasal düzenlemeler eksikti ve çoğu zaman resmi dillere, özellikle de Sırpçaya çeviri yapılmıyordu. Merkez Kurumlar ile uzun süredir çalışmaktayız ve Resmi Dillerin Kullanımı İçin Yasanın uygulanmasında hala boşluklar olmasına rağmen, durum önemli ölçüde iyileşmiştir, ancak biz Ofis olarak kendimizi hedefimize ulaşmak için sürekli çalışmaya adadık” dedi.


Öte yandan, AGİT Büyükelçisi Jan Braathu, törenin organizasyonundan memnuniyetini belirtti. Braathu “Bu ödüllerle tüm kurumları Diller Kullanımı Yasasını uygulamaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz ve Kosova'nın, dillerin kullanımıyla ilgili yasal çerçeveyi uygulama zorunluluğu vardır. Diller önemlidir ve diller bizim kim olduğumuzu ve ayrıca topluluklar arasındaki ilişkilerimizi tanımlar”, dedi.


Törende katılımcıların önünde ayrıca YYİB genel sekreteri - Rozafa Ukimeraj, KYK sekretaryası genel müdürü - Shkelzen Maliqi ve BKB genel sekreteri - Fatos Qerimi de konuşma yaptı. Ödüllerin kazananları, bu ödülün, tüm personelin anayasal ve yasal yükümlülüklere saygı gösterme taahhüdünü gösterdiğini ve bu ödülün genel olarak dil hakları ve genel olarak özgürlükler bakımından ilerleme ve eşitlik için sürekli çalışmaya bir teşvik olacağını belirtti.


Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir.

Natrag