İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Bugün Uluslararası Anadil Günü kutlanacaktır!

21.02.2019

Kosova'da kendi dillerini konuşan yaklaşık on etnik topluluk, ve resmi şekilde kullanılmakta olan beş dil vardır. Anadil, bir halkın kültürel kimliğinin bir parçası, onun temsil ve karşılıklı tanınmanın bir aracıdır. Ancak, Kosova’daki toplulukların anadillerine yeterince saygı gösterilmediğini düşündüğü durumlar hala mevcuttur. Anadilde ifade özgürlüğü, her bireyin temel haklarından biridir ve Diller Komiseri Ofisi, kendi misyonunun Kosova'daki tüm toplulukların bu haktan yararlanmasını sağlamak olduğunun fikrindedir. Her bir Kosova vatandaşının sahip olduğu dil hakları şunlardır: dillerini kullanma hakkı, dillerini koruma ve yeni nesillere aktarma hakkı, kendi dillerinde ad ve soyadları olma hakkı ve kendi dillerinde eğitim hakkıdır.

Uluslararası Anadil Günü, her yıl dil çeşitliliğini ve çok dilli eğitimi teşvik etme hedefi ile kutlanmaktadır.

Bu nedenle, anadilimizi korumak ve diğer dillere saygı duymak istiyoruz.

Natrag