İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Klina Belediyesi Yetkilileri Avrupa Diller Günü’nü Kutladılar

28.09.2018

Avrupa Güvenlik ve İşbirlik Teşkilatın (AGİT) Bölgesel Ofisi ile işbirlik içinde Diller Komisri Ofisi (DKO), Klina Belediyesi belediye yetkilileri, Kosova Polisi, lise öğrencileri ve bu belediyenin tüm toplulukların temsilcileri, trafik işaretlerin temizlenmesine katıldı. 
Bu sembolik hareketin amacı, yazıldıkları dilde işaretlere saygı duymaları için vatandaşların farkındalığın arttırılmasıydı. Bu eylem aracılığıyla DKO, yaşadıkları ortamın dillerine evrensel bir değer olarak dilsel ve kültürel çeşitliliğe saygı göstermeleri için çağırmaktadır. 

Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir. 
 

Natrag