İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

AGİT, Dilsel Haklar Konusunda İki Rapor Yayınladı

24.09.2018

24 Kasım 2018
Priştine


Avrupa Dilleri Günü vesilesiyle, Avrupa Güvenlik ve İşbirlik Teşkilatı, Kosova Misyonu (AGİT) iki rapor yayınladı: ‘’Kosova’da İki Dilli Mevzuat’’ ve ‘’Kosova Polisi’nde Dilsel Haklarına Saygı’’. 
Diller Komiseri, Slavisa Mladenovic, yaptığı sunumda, bir bütün olarak Kosova toplumu için değer teşkil eden dil hakların korunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Kosova’da iki dilli mevzuatın daha fazla uygulanması gerektiğinin altını çizdi. 
“Bizler bu soruna dikkat çektik ve en büyük sorununun yasaların uygulanmasında olduğunu belirttik, Diller Kullanımı Yasası oldukça iyi olsada, uygulamada zorluklarla karşılaşıyoruz’’ diye söyledi Mladenovic.
Kosova AGİT Misyonu Şefi, Büyükelçi Jan Braathu, birden fazla resmi dile sahip Avrupa devletlerden örnekler alarak, Kosova’nın multietnik bir toplum olduğunu söyledi. Ona gore, bu olgu Avrupa gerçeğidir. Braathu, resmi dillerin kullanımının inceleme raporlarından sonra ilerleme kaydettiğini söyledi, ancak Hükümet’ten bu konuda daha fazla çalışmasını talep etti. 
Başbakanlık Ofisi’nde Huku Ofis Müdürü, Mentor Borovci, Kurumlarda, özel yasal terminoloji bilgisini gerektiren yasal çevirmenlerin eksikliğinin olduğunu söyledi. Diğer bir zorluk ise, her kurum kapsamında alt yasa düzenlemeleri veya yasa taslaklarını başlatan, hazırlayan merkezi çeviri biriminin olmamasıdır’’, diye ekledi Borovci. 
Boşnak topluluğunu temsil eden Kosova Meclis Milletvekili, Duda Balje, kişisel yönde iletişimden dolayı zorluklarla karşılaştığını belirtti. Gençler için Kosova’nın resmi dillerini öğrenmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. 
DKO, Diller Kullanımı Yasa’sının uygulanması, ve de Kosova’da resmi dillerin kullanımının korunması, tanıtımı ve muhafaza edilmesinden sorumludur, ancak bu sorumluluğa rağmen, DKO şu anda mevzuat süreci boyunca düzenli olarak taahhüt göstermemektedir ve Hükümet tarafından mevzuat hakkında düzenli olarak danışmamaktadır, diye belirtildi raporda. 
Office of the Language Commissioner was established in April 2012 under auspices of the Office of the Prime Minister, pursuant to Regulation br.07/2012. The Office is mandated to oversee the implementation of the law on languages, works with institutions to improve the implementation of the law and promote and protect the right on the use of the language of all communities in Kosovo. 

Natrag