İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Dil Politikası Kurulu düzenli toplantısını gerçekleştirdi

03.09.2018

3 Eylül 2018
Priştine


Bugün, Dil Politikası Kurulu toplantısında birçok önemli konu tartışıldı.
Dil Komiseri'nin seçilmesi ve atanması prosedürü tartışıldı, çünkü Aralık 2018 tarihinde Dil komiseri'nin görev süresi sona ermektedir, bu nedenle Kurul düzenli prosedürlerle devam etmekte anlaştı.
Başkan s.Hysni Shala'ya göre, tüm yasal son tarihlerine, Komiserin atanmasında gecikme yaşanmaması şeklinde saygı gösterilmesi önemlidir. 

Diğer taraftan, Dil Komiseri s.Mladenoviç, Kurulun huzurunda, dilsel haklarına saygı duyulması ve Dillerin Kullanımına ilişkin Yasa'nın uygulanmasında karşılaşılan bazı zorlukları ve de somut sonuçları sunduğu, Ofistai altı aylık çalışma raporunu sundu.

Dil Politikası Kurulu, bir sonraki toplantısını iki hafta sonra düzenleyecektir. 


Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir. 
 

Natrag