İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Dilsel hakların uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve güçlükler hakkında tartışmak üzere, Gilan bölgesi belediye yetkilileri ile çalıştay düzenlendi

21.06.2018

21 Haziran 2018
Priştine 


Avrupa Güvenlik ve İşbirlik Teşkilatı (AGİT), Kosova Misyonu ile işbirlik içinde Dil Komiserliği Ofisi (DKO), belediyelerde dilsel haklarının uygulanmasında DKO’nun öngördüğü modaliteler hakkında tartışmak üzere, Gilan bölgesi belediyelerinden ağ üyeleri ile çalıştay organize etti.
Düzenlenen çalıştay, dil politikası için Ağ’ın iletişim kişileri ile, diller kullanımı Yasası’nın uygulanmasının gözlemlenmesi için yeni sistem olarak, anketin tamamlanması (Gözlem aracı) için zorluk ve güçlüklerin tartışılmasını, ve de DKO ve kurumlar arasında daha kolay işbirlik şekli olarak ‘’Diller politikası için Ağ’ın rolü ve fonksiyonu hakkında Rehber’in’’ tanıtımının tartışılmasını amaçlamıştır. 

Uygulanabilirliğin sağlanması için koordinator, Safete Graiçevci, Resmi dillerin kullanımı için Yasa’nın belediye düzeyinde kısmen uygulandığını yeniden dile getirdi. Belediyeler’de dilsel haklarının iyileştirilmesi ve saygı duyulması için çeşitli modalitelerin bulunması üzerinde uzun zaman düşünüldü.  Safete Graiçevci, gözlem aracı ve Rehber, dilsel hakları alanında, önemli ve sürekli iyileştirmede, Ofisin hedef noktası olduğunu ifade etti. 
Çalıştay boyunca, ağ üyelerine, anketlerin doldurulması boyunca hataların önlenmesi ve işlem sırasında yansıtılan durumun doğru ve tam olması şeklinde, anketlerin nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin ayrıntılı talimatlar verildi.  
-------------

Dil Politikası Ağı, 07/2012 Nolu Hükümet Yönetmeliği, 4 Nisan 2012'de Kosova Hükümeti tarafından çıkarılan 5 ve 15. maddeler ile kurulmuştur. Amacı, tüm Kosova kurumlarının dil politikası yükümlülüklerine uymaları ve tüm Kosova kurumları personeline bu tür yükümlülüklerden haberdar edilmelerini sağlamaktır.

-------------

Diller Komiserliği Ofisi, Nisan 2012 yılında 07/2012 Nolu Düzenlemeye dayanarak, Başbakanlık Ofisi kapsamında kuruldu. Ofis, Diller Yasasının uygulanmasını denetlemekle görevlidir. Yasanın uygulanmasını güçleştirmek ve Kosova'daki tüm toplulukların dilini kullanma hakkını tanıtmak ve korumak için kurumlarla birlikte çalışır.

Natrag