İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Priştine’de, Uluslararası Diller Komiserleri Birliğin Beşinci Yıllık Konferansı düzenlendi (UDKO)

04.05.2018

Diller Komiserliği Ofisin ev sahipliğini yaptığı, ’Çokdillilik: değer ve/veya yükümlülük’’ konulu, Uluslararası Diller Komiserleri Birliğin Beşinci Yıllık Konferansı düzenlendi (UDKO). Bu Konferansın açılışını, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Eks.S.Ramush Haradinaj, Diller Komiseri, Slavisa Mladenovic ve Galler Dili Komiseri ve UDKO’nun gitmekte olan Başkanı, Meri Huws gerçekleştirdiler.  

Katılımcıların huzurundaki konuşmasında Başbakan Haradinaj, Kosova Cumhuriyetinin dilsel haklar alanında en gelişmiş yasal çerçeveye sahip olduğunu vurguladı.  Kosova Cumhuriyeti Anayasası ve Dillerin Kullanımı Yasası, Arnavutça ve Sırpça dillerinin resmi dillerin eşit statüsüne sahip olduklarını belirlemektedirler, Boşnak, Türk ve Roman dilleri gibi diğer toplulukların dilleri ise resmi dil ve resmi kullanımdaki diller olarak statüye sahip olmaktadırlar.  
“Kosova, dillerle  ilgili spesifik olmaktadır ve resmi iki dilliliğe sahiptir. Yani Kosova iki resmi dile, Arnavutçaya ve Sırpçaya sahip bir ülke olmaktadır. Resmi dil olarak Sırpça, uygulamada bazı zorluklarla karşılaşmaktadır, Anayasa ve yasalara gore resmi dil olmaktadır, ancak uygulamada tercüme, mevzuatın hazırlanması ve özellikle tüm düzeylerle iletişimde bazı zorluklarla karşılaşmaktadır’’diye ekledi Başbakan Haradinaj. 

“Malzemelerin hacimsel dinamiğinin Sırpça dilinde malzemelerle zamanında yetişmemizi zorlaştırdığı durumlar var, kapasitemiz henüz yeterli değildir, bizler kadroya olsun iki resmi dilin zamanında fonksiyon gösterebilmesi için kapasitemize de çok daha fazla yatırım yapmamız gerekmektedir. Önemli olan birbirimizin dilimizi öğrenmemizdir ve Kosova’da birbirimizin dilini öğrenmek için cesur olmamız gerektiğini düşünüyorum”, buyurdu.
Başbakan Haradinaj, Hükümet’in, Dilsel haklarının korunması ve teşvik edilmesi için stratejinin onaylanmasını de öngören, Avrupa Komisyonun 2018 raporunun önerilerini ele almak için bir eylem planı hazırladığını ve onayladığını ekledi ve Hükümet’in, Kosova’da Diller Komiserinin taahhütlerini desteklemeye devam ettiğinin altını çizi.  
Ayrıca, Galler Dili Komiseri olan ve Birliğin gitmekte olan Başkanı, Büyük Britanya Galler’den Meri Huws, konuşmasında Kosova’yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“Kosova’yı ziyaret etmek mutlak bir ayrıcalıktır ve bu Konferansa katılan panelistlerin çeşitli deneyimlerini görmek ve duymak çok önemlidir. Diller Komiserlerin Uluslararası Birliğin Başkanı olarak, ve bu yılki görevimin tamamlanmasıyla birlikte, geriye bakmak ve beş yaşında olan bu birliği görmek çok doğaldır, çok genç bir birliktir, artık bebek değiliz, ama henüz yeterli büyümedik’’ diye ekledi. Huws, birliğin bir parçası olan devletler arasındaki farklılıklara rağmen, bütün devletlerin bağımsız olarak dil hakları için çalıştığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan, Diller Komiseri Slavisa Mladenovic, giriş konuşmasında, dilsel haklarının demokratik bir toplum için önemli olduklarını, kulturel kimliğinin korunmasının yanısıra marjinalleşmenin ve ayrımcılığın önlenmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.  
“Dil haklarının korunması ve teşvik edilmesi, insan haklarını ve iyi yönetişimin temel içeriğini koruma yükümlülüğüdür. Bu haklar, gerilimleri ve çatışmaları önlemek ve politik ve sosyal alanda adil ve sürdürülebilir bir toplum kurmak için gereklidir. Mladenoviç, diğerlerinin yanısıra, çoğunluk olmayan toplulukların dillerinde eğitim, diğer şeylerin yanı sıra medya, kamu yönetimi ve yargı alanındaki kullanımlarının demokrasi için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Konferans boyunca, dil haklarının korunması ve tanıtılmasındaki zorlukların üstesinden gelmek için fikir ve iyi uygulamaların paylaşılması için iyi bir fırsat sunuldu. Konferans boyunca, çatışmadan çıkan toplumlarında dilin statüsü, aktif teklif aracılığıyla resmi dillerde hizmet sunumunun ilerletilmesi ve eğitimde resmi dillerinin öğrenilmesinin zorluklar ve fırsatlara özel olarak odaklandı.
Konferansa, Kanada, Galler, Büyük Britanya, İrlanda, Belçika’nın Flaman bölgesinden, Bask Ülkesi, İspanya Katalonya’sı ve aynı zamanda Halk Avukatı, s.Hilmi Jashari ve Priştine Üniversitesi’nin ve sivil toplumun önemli sayıda temsilcisi katıldı. 


Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir. 
 

Natrag