İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Beşinci Yıllık Uluslararası Diller Komiserler Birliği Konferansı

02.05.2018

Bu yıl Kosova’nın ev saipliğini yaptığı, Beşinci Yıllık Uluslararası Diller Komiserler Birliği Konferansı, 04 Mayıs 2018 tarihinde Priştine’de, Swiss Diamond Hotel’de düzenlenecektir.


‘’Çokdillilik: değer ve/veya yükümlülük’’ Konferansı, dilsel haklarının korunması ve tanıtılmasında, ve de çokdilliliğin uygulanmasında karşılaşılan zorlukların aşılmasında fikir ve iyi uygulamaların paylaşılması için bir fırsat sunmaktadır. Konferasn boyunca, özel odak, çatışmadan çıkan toplumlarda dil statüsüne, aktif teklif aracılığıyla resmi dillerde hizmetlerin sunumunun ilerletilmesi ve eğitimde resmi dillerin öğrenilmesinin zorlukları ve fırsatları üzerinde olacaktır. 


Uluslararası karakterli Konferans, Diller Komiserliği Ofisi/Başbakan Ofisi tarafından düzenlenmektedir ve her yıl Birliğin üyesi ülkelerde düzenlenir. 


Konferans Gündemi: link


Birlik hakkında:
Uluslararası Diller Komiserler Birliği, mükemmelliyetin en iyi uygulamalarını ve standartlarını ilerleterek ve dillerin eşitliğini ve çeşitliliğini geliştirerek tüm dünyada Diller Komiserlerin rolüne yardımcı olur.

Daha fazlası için: http://languagecommissioners.org/welcome.php?lang=3


Diller Komiserliği Ofisi, 07/2012 Sayılı Yönetmenliğe dayanarak, Başbakanlık Ofisi kapsamında Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. Ofis, Diller Yasa’sının uygulanmasını denetlemek, yasanın uyulanmasını iyileştirmek ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları için hakklarını geliştirmek ve korumak için kurumlarla çalışmakla görevlidir.   
 

Natrag