İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Diller Politikası Kurulu, Diller Komiserliği Ofisin 2017 Yılı için Raporu onayladı

22.03.2018

22 Mart 2017 Priştine

Diller Komiserliği Ofisin (DKO) organizasyonu altında, gündem doğrultusunda ve düzenli prosedürlerle, Diller Politikası Kurulun Başkanı ve Diller Politika Kurulun Başkan Vekilinin seçildiği Kurul toplantısı düzenlendi. 

İki yıllık görev süresi ile, Kosova Polisinden Teğmen Hysni Shala, Kurul Başkanı seçildi, Karadağ dilsel topluluğunun temsilcisi Biserka Djurdjevıc ise, Kurulun Başkan Vekili olarak seçilmiştir. 

Gündemdeki ikinci madde olarak, Diller Komiseri s.Mladenovic, 2017. yılı için ofisin etkinliklerini, başarıları ve Diller Kullanımı Yasa’sının uygulanmasında DKO’nun karşılaştığı zorluklardan bazılarını, Kurulun huzurunda sunmuştur.

Raporun ayrıntılı sunumunun tamamlanmasının ardından, Diller Politikalar Kurulu, 2017 yılı için çalışma planını oybirliği ile onayladı ve geçen yıl boyunca ofisin üstlendiği çalışmalar ve sayısız faaliyetleri olumlu değerlendirdi.  


Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir.

Natrag