İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

STK-lar ve yerel medya ile yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

10.11.2017

10 Kasım 2017 Priştine

 

Diller Komiserliğ Ofisi, Topluluklar için Danışma Konseyi/Cumhurbaşkanı Ofisi kapsamında Diller Konuları için Çalışma grubu ile işbirlik içinde, ‘’Belediyede resmi dillerin kullanılması ve tanıtılmasında yerel medya ve sivil toplumun yaklaşımı’’ konulu yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

Yuvarlak masa toplantısına, sivil toplum, yerel medya, topluluklar ve geri dönüş yerel ofisi temsilcileri katılmıştır, Priştine bölgesindeki beş (5) belediyeden:  Priştine, Graçanıca, Lipjan, Obiliq ve Fushe Kosove. Masa toplantısına ayrıca, Halk Avukatı Ofisi temsicileri ve Yerel Yönetim İdaresi Bakanlığı temsilcisi de katıldı.

Diiller Komiseri Slavisa Mladenovic, katılımcıların önünde, Diller Yasa’sının uygulanmasında Diller Komiserliği Ofisi ve rolü hakkında detaylı açıklamalar sundu.

Tartışmada, resmi dillerin kullanımı ve tanıtımında yerel medyanın ve sivil toplumun yaklaşımındaki farklı modalitelerin bulunması hakkında konuşuldu. Komiser Mladenovıç, bu vesileyi fırsat bilerek, Ofis ile işbirliği derinleştirmek için tüm STK-ları ve yerel medyayı davet etmiştir. 

“STK-lar ve yerel medya ile işbirlik bizim için son derece  önemlidir. Sahadaki üsülsüzlüklerden bir kısmını bizlere, medyaya bildirebilirsiniz ve bu şekilde belediyede resmi dillerin ve kullanımdaki resmi dillerin tanıtımında ve saygı duyulmasında sizin katkınız çok olumlu olacaktır’’ diye belirtti Mladenoviç.

 

Bir sonraki tartışma Kamenıca’da, daha sonra Vitomirica, Zveçan ve Dragaş’ta düzenlenecektir. 

 

 

Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir. 

Natrag