İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Javni poziv za izražavanje interesa za učešće u komisijama za ocenjivanje predloga projekata NVO-ova

17.11.2017

Kancelarija poverenika za jezike tokom 2017. planira da javnimpozivom pruži finansijsku podršku mogućim partnerima, kao podršku zaKancelariju poverenika za jezike (KPJ) u sprovođenju njene misije,promovisanju i zaštiti jezičkih prava prema zakonskom okviru RepublikeKosovo, odnosno Zakona o upotrebi jezika.

 

Uredba MF – br - 04/2017 o kriterijumima, standardima i proceduramajavnog finansiranja NVO-ova, u članu 8. stav 3.2 propisuje da u svakojkomisiji za ocenjivanje predloga projekata NVO-ova, primljenih premajavnim pozivima, trebaju da budu dva predstavnika iz grupe spoljnihstručnjaka.

U tom cilju, Kancelarija poverenika za jezike poziva zainteresovanekandidate da se prijave da postanu deo liste spoljnih stručnjaka, kojiprema potrebama institucije će biti imenovani u svojstvu stručnjaka ukomisijama za ocenjivanje predloga projekata koje će podnositi mogućipartneri za finansiranje iz javnih sredstava.

Pravo na prijavljivanje imaju:

•    Zaposleni u aktivnim nevladinim organizacijama u Republici Kosovo;

•    Nezavisni stručnjaci koji imaju najmanje 5 godina radnogiskustva koje se odnosi na javnu upravu, izradu i upravljanje projektima ili sličnim oblastima.

 

Kandidati trebaju da ispunjavaju sledeće uslove:

•    Završen najmanje osnovni (Bachelor) nivo studija;

•    Imaju najmanje 5 godina radnog iskustva;

•    Imaju iskustva u NVO projektima;

•    Da nisu politički nameštenici, civilni službenici ili na sličnim pozicijama u državnoj upravi.

 

Kandidati su dužni da podnesu sledeću dokumentaciju:

•    Motivaciono pismo;

•    Ažuriran CV;

•    Dokaz o školovanju i radnom iskustvu;

•    Zaposleni u NVO-ima su dužni da dostave i pismo predlaganja od rukovodioca NVO-a u kojem je podnosilac prijave zaposlen.

 

Prijave se mogu podneti preko e-maila na [email protected] [email protected] od 17.11.2017. do 22.11.2017. Za mogućaeventualna pitanja možete pozvati na broj 038- 200 14 449.

 

Prijave takođe možete podneti dostavljanjem štampane kopije propisane dokumentacije na sledeću adresu navodeći na koverti „JAVNI POZIV –Kancelarija poverenika za jezike“:

 

Kancelarija poverenika za jezike

Kancelarija premijera

Zgrada Vlade

Kancelarija 605A

Ulica Majke Tereze

10000 Priština

Republika Kosovo

 

Kancelarija poverenika za jezike će oceniti sve primljene prijave i kandidati koji budu ispunjavali uslove predviđene ovim javnim pozivomće postati deo spiska spoljnih stručnjaka koji će po potrebi bitipozivani da postanu deo komisija za ocenjivanje prema javnim pozivimakoje Kancelarija poverenika za jezike bude objavljivala tokom 2017.

 

Natrag