İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Diller Komiseri, Eczacılık Müfettişliği Başmüfettişi g.y.ile görüştü

03.11.2017

03.11.2017

 

Diller Komiseri s. Slavisha Mlladenoviq ve  s. Shaban Osmanaj-g.y. Başmüfettişi, piyasada bulunan ilaçların paketlerinde ve kullanım talimatı kağıdında resmi dillerin kullanımı ile ilgili, Diller Komiserliği Ofisine gönderilen şikayetler hakkında görüşmek için toplantı düzenlediler. 

Diller Komiseri, vatandaşların resmi dillerinde kullandıkları ilaç ve ürünler hakkında bilgilendirilmesini imkansız yapan ve bunun sonucunda dil haklarının ve anayasal ve yasal haklarının ihlal edildiği, ilaçların paketlerinde ve kullanım talimatı kağıdında arnavutça ve sırpça dillerin eksikliği ile ilgili endişesini dile getirdi. 


Müfettişlik Başmüfettişi, bu meselenin ele alındığı ve piyasamızda mevcut olan ilaçlarda ve diğer tıbbi ürünlerde resmi dillerin kullanımı ile ilgili birkaç dava açıldığını açıkladı. S. Shabanaj ayrıca, Kosova’da ticareti yapılan ilaçların geçtiği prosedürü tanıttı ve bu prosedürde, UA-01/2015 ile belirtilen kuralların yerine getirilmesinde eksiklikler veya ihmaller için yer bulunmadığını belirtmiştir.

Yukarıda sözü edilen kurumlar, işbirliğe devam edeceklerdir ve resmi dillerin kullanımının yürürlükteki mevzuata uygun olmadığı durumlarda alınacak tedbirleri koordine edeceklerdir.

 

Diller Komiserliği Ofisi 07/2012 nolu düzenlemesi gereğince, Başbakan ofisi çerçevesinde Nisan 2012 yılında kurulmuştur.Ofis, diller yasasının uygulanmasını gözlemlemek için, kurumlarla çalışmak için ve yasa’nın uygulanmasını düzeltmek için ve Kosova’daki tüm toplulukların dillerini kullanmaları hakkını korumak ve teşvik etmek için görevlendirilmiştir.

Natrag