İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Nagrada za najbolji novinarski rad koji promoviše upotrebu jezika na Kosovu

Kancelarija poverenika za jezike, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a na Kosovu, organizuje Dodelu nagrada za najbolji novinarski rad koji promoviše upotrebu jezika, koja će biti održana 17. decembra 2013.

Cilj konkursa je dodeljivanje nagrade za novinarsku izuzetnost u promociji i povećanju nacionalnog fokusa na pitanje upotrebe jezika i delotvorne primene Zakona o upotrebi jezika. Istovremeno, očekuje se da će konkurs podstaći objavljivanje novih i kreativnih rešenja koja bi mogla dovesti do poboljšanja situacije.

Nagrade se dodeljuju u pet kategorija (Samo za profesionalne novinare):

Televizijska priča, Radio priča, Priča napisana u štampanim medijima, Priča objavljena u elektronskim medijima, Fotografija koja promoviše upotrebu jezika na Kosovu

U obzir će biti uzeti radovi objavljeni između 1. decembra 2012. i 12. decembra 2013. godine. Radovi mogu biti na albanskom, srpskom, engleskom, turskom, bosanskom i romskom jeziku.

Radovi moraju biti poslati u zapečaćenim kovertama najkasnije do 13. decembra 2013. u 17.00 časova na sledeću adresu:
Za: Zgrada Vlade, 6 sprat, 605A, Trg MajkeTereze bb, Priština, Kosovo
RE: Konkurs za najbolji novinarski radu 2013. Godini koji promoviše upotrebu jezika
Dostaviti naruke: Gđi Arti Plana

Za pitanja i objašnjenja obratite se: [email protected] ili [email protected].

Za preuzimanje formulara prijave:

•    na albanskom jeziku kliknite ovde;
•    na engleskom jeziku kliknite ovde;
•    na srpskom jeziku kliknite ovde.

Sve ostale važne informacije možete naći ovde.