Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Дужности и одговорности повереника за језике

Повереник за језике је особа одговорна за функционисање Канцеларије. Повереник управља Канцеларијом, особљем и буџетом и предлаже годишњи буџет Канцеларије  Канцеларији премијера. Дужност повереника за језике је да саветује Владу и институције које се налазе под надлежношћу Канцеларије  о усвајању и спровођењу мера којима се обезбеђује равноправна употреба и статус службених језика, употреба службених језика и језика у службеној употреби у општинама, као и заштита, очување и промоција језика заједница чији матерњи језик није службени језик. Повереник за језике даје препоруке централним и општинским институцијама којима  предлаже структурна, дугорочна и одржива решења и као и подстицајну политику  за употребу службених језика у Републици Косово.

 

Ове препоруке укључују, али се не ограничавају искључиво на:

•    приступ и промовисање службених језика и других језика заједница у предуниверзитетском образовању и вишем образовању;
•    спровођење анкета и истраживања о језичким капацитетима јавних службеника;
•    пружање вишејезичне обуке на радном месту за јавне службенике у сарадњи са косовским Институтом за јавну администрацију, као и стимулација зарада за државне службенике са радним знањем свих званичних језика;
•    мере за пружање обуке на радном месту за тумаче и преводиоце;
•    мере којима би се обезбедила професионалнa уверења (сертификати) и академски програми за тумаче и преводиоце;
•    промовисање система контроле квалитета да би се осигурала  прецизност услуга писменог и усменог превода;
•     побољшане политике запошљавања и стимулацију подизањем нивоа зарада чиме би се повећавала  употреба службених језика и других језика заједница у јавном сервису;
•    сарадња са Министарством одговорним за образовање, науку и технологију, Министарством одговорним за заједнице и повратак, и Министарством одговорним за јавну администрацију како би се развиле лекције и обуке за учење о језичким правима и правима заједница у школама и у јавној управи.
Повереник за језике саветује институције под својом надлежношћу у погледу развоја капацитета потребног за примену Закона, и такође настоји да обезбеди да одговарајући број запослених у институцијама буде квалификован и компетентан за пружање услуга на службени језицима Републике Косово, а тамо где је примењиво и на службеним језицима општина и језицима у службеној употреби у општинама.
Повереник за језике може сарађивати и промовисати размену најбољих искустава са страним институцијама које су исте природе као Канцеларија, и са домаћим и страним академским институцијама које могу допринети да се побољша применa Закона и могу допринети знању и заштити службених и других језика заједница Републике Косово кроз њене институције.
Повереник за језике се стара о томе да Канцеларија редовно подноси шестомесечне извештаје Одбору, као и годишње извештаје Влади и Скупштини Косова. Ови извештаји оцењују спровођење Закона и ове Уредбе.
Повереник за језике је одговоран за трошење буџета Канцеларије и дужан је да у потпуности сарађује са ревизијом која се спроводи у вези са управљањем и трошењем буџета Канцеларије.