Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448
[email protected]

Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Одржана је радионица са општинским службеницима региона Гњилана, за дискусију о изазовима и потешкоћама у спровођењу језичких права

21.06.2018

Приштина

Канцеларија повереника за језике (КПЈ) у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), мисија на Косову, организовала је радионицу са члановима мреже из општина региона Гњилана, у циљу дискусије о модалитетима које је КПЈ предвидела за побољшање спровођења језичких права у општинама.
Циљ одржане радионице је био да се са контакт особама из Мреже за језичку политику расправља о изазовима и потешкоћама приликом попуњавања упитника (Механизам за надгледање), као нови систем надгледања спровођења Закона о употреби језика, као и представљање „Водича за улогу и функционисање Мреже за језичку политику“, као начин лакше сарадње између КПЈ-а и институција.
Координатор за питања усаглашености са законом, Сафете Граићевци, поновила је да се Закон о употреби службених језика на општинском нивоу спроводи делимично. Дуго се размишљало о проналажењу разних модалитета како побољшати и поштовати језичка права у општинама. Средство за надгледање као и Водич, представљају циљеве канцеларије, за значајно и континуирано унапређење, у области језичких права, рекла је Сафете Граићевци.
Током радионице, чланови мреже су добили детаљне инструкције како да попуњавају упитнике, како би се избегле грешке током попуњавања, и да приликом обраде извештај буде тачан и коректан.
-----------------
Мрежа за језичку политику формирана је на основу члана 5 и члана 15 Уредбе бр.07/2012 о Канцеларији повереника за језике, коју је Влада Косова усвојила 4. априла 2012. године. Њен циљ је да обезбеди да свака институција на Косову поштује обавезе које произилазе из Закона о употреби језика и да сви запослени у институцијама на Косову буду упознати са тим обавезама.

-----------------
Канцеларија повереника за језике формирана је у априлу 2012. године у оквиру Кабинета премијера Косова, на основу Уредбе бр.07/2012. Канцеларија има мандат да надгледа примену Закона о употреби језика, сарађује са институцијама на побољшању примене Закона и промовише и штити право на употребу језика свих заједница на Косову.
 

Natrag