Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Javna Preduzeća

 

INSTITUCIJA

 

 

KONTAKT OSOBA

 

ADRESA

 

PREVODIOCI

 

ŽELEZNICE KOSOVA TRAINKOS

SEFEDIN SEFAJ –

ŽELEZNICE KOSOVA TRAINKOS, MENADŽER ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I UPRAVLJANJE

Tel: +381 (0) 38 534 837

Mob: +386 (0) 49 503 901

  
ŽELEZNICE KOSOVA INFRAKOS

REFET ÇITAKU – V.D. SEKRETARA
Tel: +381 38 550 550 177
Mob: +386 49 228 570
          +377 44 362 867
e-mail: [email protected]
[email protected] 
Adresa: Trg Slobode b.b. Kosovo Polje
Tel: +381 (0) 38 550 550 550
Fax: +381 (0) 38 550 550 501
[email protected]
http://www.kosovorailway.com

Jeton Cubaj – PREVODILAC ENGLESKI -ALBANSKI
Tel: 00381/(0)38-550-550-229
Mob: +377 (0) 44/211-727
e-mail: [email protected]

ENERGETSKA KORPORACIJA KOSOVA

NEXHAT PODRIMAJ –

SEKRETAR KOMPANIJE

Tel: 038 /501 701 1253

+386 (0) 49 999 948

e-mail: [email protected]

Trg Majke Terese, Priština

Tel: +381 (0) 38 543 458

+381 (0) 38 55 11 11

e-mail: [email protected]

http://www.kek-energy.com

 

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE KOSOVA

 

VLLAZNIM BOJAJ –

KOORDINATOR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I DRUŠTVENIH MREŽA

Telekom Kosova

Tel: +381 (0) 38 555 630

Mob: +377 (0) 44 685 130

e-mail:

[email protected]

http://www.valamobile.com

Dardania b.b. Priština

Tel: +381 (0) 38 500 555

+381 (0) 38 554 554

[email protected]

[email protected]

[email protected]

http://www.ptkonline.com

TEUTA HYSENI

+377 (0) 44 393 607

HIDROPRIVREDNO PREDUZEĆE “IBAR LEPENAC”

OSMAN KOZMAQI - DIREKTOR ZA OPŠTU ADMINISTRACIJU

Tel: 038 525 006

038 520 847

Centrx: +381 38 525 006

Mob: +377 (0) 44 642 160

e-mail:

[email protected]

Trg "Bill Clinton" br.13, Priština

Tel: +381 (0) 38 226 070

Tel: +381 (0) 38 225 006

Fax: +381 (0) 38 226 159

E-mail: [email protected]

http://www.iber-lepenc.org/

ARTAN SALIHU -

Jezici: albanski, engleski i srpskohrvatski

+381 (0) 38 525 006

e-mail: [email protected]

KOSTT - OPERATOR I SISTEMIT, TRANSMISIONIT DHE TREGUT

KIMETE FAZLIU

MENADŽER ZA ADMINISTRACIJU I PERSONEL

e-mail: [email protected]

Tel: 038 501 301 140

Mob: +387 (0) 44 135 428

Ul. Ilaz Kodra b.b. Priština

E-mail:

+ 381 (0) 38 501 601 6

[email protected]

http://www.kostt.com

LULZIM SHAHINI

PREVODILAC ALBANSKI-ENGLESKI

e-mail: [email protected]

RADIO TELEVIZIJA KOSOVA - RTK

ANAMARI REPIĆ -

ZAMENICA GENERALNOG DIREKTORA RADIOTELEVIZIJE KOSOVA RTK

Mob: +386 49 753 753

e-mail: [email protected]

Ul. Xhemail Prishtina br. 12 Priština

Tel: +381 (0) 38 230-102

[email protected]

[email protected]

http://www.rtklive.com

 

TERMOKOS - GREJANJE GRADA PRIŠTINE 

FADIL BERISHA

GENERALNI SEKRETAR ZA FINANSIJE I TREZOR

Mob: +386 (0) 49 718 817

e-mail: [email protected]

Dardania b.b. Priština

Tel: +381 (0) 38 543-210

Fax: +381 (0) 38 541-780

Mob: +377 (0) 44-966-150

[email protected]

[email protected]

http://www.termokos.org

ARJANIT SAHITI

Mob: +377 (0) 44 314 313

GREJANJE GRADA ĐAKOVICE 

Zahtev ponovljen 04.12.2013

 Ul. “Tirana” b.b. Đakovica Tel: +381 (0) 390 26 657 +381 (0) 390 32 3160 e-mail:[email protected] http://www.ngrohtorja.org 

VODOVODNO PREDUZEĆE PRIŠTINA

SOKOL DURAKU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 38 60 30 10

+381 38 60 32 11

[email protected]

[email protected]

http://www.kur-prishtina.com

ANITA HARADINAJ

Mob: +377 (0) 44 429 977

VODOVODNO PREDUZEĆE HIDRODRIN

MEHDI KELMENDI

Mob: +377 (0) 44 117 386

e-mail: [email protected]

Ul. Gazmend Zajmi br.5, Peć

Tel: +381 (0) 39 432 355

Mob: +377 (0) 44 142 904

[email protected]

http://hidrodrini.com/

MEHDI KELMENDI

Mob: +377 (0) 44 117 386

e-mail: [email protected]

FERASETE ALIJA

Mob: +386 (0) 49 291 886

e-mail: [email protected]

KOMPANIJA ZA UPRAVLJANJE DEPONIJAMA KOSOVA KUDK

ALBIANA AVDIJA -

SLUŽBENCA ZA INFORMISANJE, ZAMENICA KOMPANIJE KUDK

e-mail:

[email protected]

Mob: +377 (0) 44 641 582

Ul. Zija Shemsiu br.23, 10000, Priština

Tel: (038) 554 552

Mob (044) 411 695

[email protected]

e-mail: [email protected]

REGIONALNO VODOVODNO PREDUZEĆE BIFURKACIJA

HAJRUSH VLADI -

DIPLOMIRANI PRAVNIK, PRAVNI SLUŽBENIK KOMPANIJE

Mob: +377 (0) 44 219 587

e-mail: [email protected]

Ul. Enver Topalli br. 42/7000 Uroševac

Tel: +381 (0) 290 320 650

Fax: +377 0) 44 172 573

[email protected]

 

JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE PRIŠTINA

ILMI BEQIRI -

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA IZDAVANJE

Mob: +387 (0) 45 544 006

e-mail: [email protected]

Ul. Bil Klinton b.b. 10000 Priština

Tel: +381 (0) 38 55 33 11

+381 (0) 38 52 30 01

Fax: +381 (0) 38 52 24 46

[email protected]

Javno stambeno preduzeće nema zaposlenog prevodioca.

REGIONALNA VODOVODNA KOMPANIJA D.D. “HIDROMORAVA” GNJILANE

NAZMIJE DEMIRI -

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Mob: +387 (0) 44-290-658

Tel: 038 326 980

e-mail: [email protected]

Ul. Abdullah Tahiri. b.b. 6000 Gnjilane

Tel: +381 (0) 280 325 658

Fax: +381 (0) 280 325 658

e-mail: [email protected]

http://www.hidromorava.com

Hidromorava nema zaposlenog prevodioca, ali zaposleni u ovoj kompaniji poznaju srpski jezik.

Rozelita Hasani, Diplomirani Pravnik

Mob: +377 (0) 44 553 850

e-mail: [email protected]

 

Skender Ramadani, Hidro Inžinjer

Mob: +377 (0) 44 295 105

e-mail: [email protected]

 

Nerxhivane Krasniqi, Diplomirani Pravnik

Mob: +377 (0) 44 357 763

e-mail: [email protected]

REGIONALNA VODOVODNA KOMPANIJA “ĐAKOVICA“

KASTRIOT ZHAVELI

Mob: +386 (0) 49 732 505

email: kastriot_[email protected]

Ul. UÇK br. 07, 5000 Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 322 055

Mob: +377 (0) 44 307 627

e-mail: [email protected]

 

REGIONALNA VODOVODNA KOMPANIJA “MITROVICA”

NIMAN BALIU -

KOORDINATOR ZA INFORMISANJE

Tel: 028 520 304 lokal 108

Mob: +377 (0) 45 201 967

e-mail: [email protected]

[email protected]

Ul. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 520 304

Fax: +381 (0) 28 533 707

e-mail: [email protected]

NIMAN BALIU

PREVODILAC ALBANSKI/ENGLESKI/SRPSKI

e-mail: [email protected];

028 520 304 lok 108

Mob: +377 (0) 44 366 977

REGIONALNA VODOVODNA KOMPANIJA D.D. “JUŽNI HIDROREGION”

FADIL BERISHA

VIŠI SLUŽBENIK ZA IZVEŠTAVANJE I PLAN RADA

Mob: +377 (0) 44 769 496

e-mail: [email protected]

Ul. Vatra Shqiptare b.b. 20000, Prizren

Tel: +381 (0) 29 244 150

Fax: +381 (0) 29 244 150

e-mail: [email protected]

http://www.hr-jugor.com

Blerina Zhupi

PREVODILAC ALBANSKI/ENGLESKI/SRPSKI

[email protected]

Mob: +377 (0) 44 817 563

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJA „ČISTOĆA“

ARBNORA ADEMI

ZAMENICA DIREKTORA KOMPANIJE

Ul. Bill Klinton b.b. 10000, Priština

Tel: +381 (0) 603 191

Mob: +377 (0) 44 201 748

e-mail: [email protected]

 

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJA “AMBIJENT”

NEXHAT ABDULLAHI

IZVRŠNI DIREKTOR RKK “AMBIJENT” D.D. PEĆ

e-mail: [email protected]

Ul. Fatmir Ukaj br.24, 30000, Peć

Tel: +381 (0) 39 420 368

+381 (0) 39 434 457

Mob: +381 (0) 44 139 448

e-mail: [email protected]

 

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJE “ČISTOĆA” 

NAZMI JASHARI

SEKRETAR U RKK “ ČISTOĆA” D.D.

Mob: +377 (0) 44 219 574

e-mail: [email protected]

Ul. Enver Topalli br. 44, 70000, Uroševac

Tel: +381 (0) 290 327 501

Mob: +381 (0) 44 155059

e-mail: [email protected]

Po potrebi, prevođenje obavlja Nazmi Jašari (Nazmi Jashari).

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJA “EKOREGION” 

LULJETA BRAHA

- SEKRETARICA UPRAVNOG ODBORA DIREKTORA

Mob: +377 (0) 44 593 029;

Tel: 029 24 42 60

Fax: 029 24 47 53

e-mail: [email protected]

Adresa: Ul. Tahir Sinani br. 59, 20000, Prizren

Tel: +381 (0) 29 244 260

Mob: +377 (0) 44 438 486

email: [email protected]

 

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJA “HIGIJENA”

FATMIR MALIQI

SEKTOR SEKRETAR EKOHIGIENE SH.P.K

Tel: + 377 (0) 45 861 635

+377 (0) 44 137 212

www.ecohigjiena.com

e-mail:[email protected]

e-mail: [email protected];

e-mail: [email protected]

Adresa: Ul. Adem Jašari br. 111, 60000

Tel: +381 (0) 280 320 040

+381 (0) 280 324 040

Fax: +381 (0) 280 324 040

e-mail: [email protected]

[email protected]

http://krm-higjiena.com

 

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJA “JEDINSTVO” 

Zahtev ponovljen 04.12.2013

Adresa: Ul. Vëllezerit Dragaj b.b. 40000, Mitrovica

Tel: +381 (0) 28 533 211

+381 (0) 28 583 983

e-mail: [email protected]

 

REGIONALNA KOMUNALNA KOMPANIJA “ČABRATI”

ILIRJANA EFENDIA

MENADŽER ZA NABAVKU

Tel: 0390 321 588

Mob: +377 (0) 44 712 134

e-mail: [email protected]

Adresa: Ul. Mazllom Lakuci b.b 50000, Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 321 588

Mob: +381 (0)44 501 270

e-mail: [email protected]

Nema zaposlenog prevodioca.

KEDS - KOSOVSKO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU I SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
PRANVERA RUGOVA
PRAVNA KANCELARIJA KEDS
e-mail: [email protected]
Tel: 049 790 053