Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Opštine

OPŠTINA

KONTAKT OSOBA

PREVODIOCI

DEČANI

NEZIR BALJAJ

KOORDINATOR ZA EVROPSKE INTEHRACIJE

Mob.+377 (0) 44 154 878

e-mail: [email protected]


DRAGAŠ

SUAD TOSUNI

PREVODILAC ALBANSKO - SRPSKI

Mob. +377 (0) 44 561 081

E-mail:[email protected]


UROŠEVAC

JAHIR ZUKA - PRAVNI SLUŽBENIK RUKOVODILAC PRAVNE BIBLIOTEKE

Tel. 0290/321 291

Mob. +377 (0) 44 219 609

e-mail: [email protected]

GANIMETE NUREDINI – PREVODILAC ALBANSKI - SRPSKI

Tel. +377 (0) 44 655 984

e-mail: [email protected]

RAIF KASHTANJEVA – PREVODILAC ALBANSKI-SRPSKI

Tel. 049/612 520

e-mail: [email protected]

KOSOVO POLJE

AFRIM H. KRASNIQI - DIREKTOR ADMINISTRACIJE

Mob. +377 (0) 44 255 862

e-mail: [email protected]

IDRIZ IDRIZI - PREVODILAC

ĐAKOVICA

BAŠKIM KURTI

PREVODILAC ALBANSKO-SRPSKI

e-mail: [email protected]


GNJILANE

SADRI ARIFI - ŠEF SLUŽBE SKUPŠTINE OPŠTINE - GNJILANE

Tel. 0280 321 482

Mob: +377 (0) 44 177 146

e-mail: [email protected]


GLOGOVAC

IBRAHIM HAJDARI
Tel: 038 584 353
Mob: +386 (0) 49 745 018
e-mail:


ISTOK

SANIJE RUGOVA MAVRAJ – RUKOVODILAC JEDINICE ZA LJUDSKA PRAVA

Tel. +386 (0) 49 766 413

e-mail: [email protected]


KAČANIK

FATLUME GURI

E-mail: [email protected]

Tel: +377 44 371 937

 

 


KAMENICA

VALDETE SOPI - NADLEŽNA ZA SKUPŠTINU I KANCELARIJU GRADONAČELNIKA

Tel. + 377 (0) 44 992 263

e-mail: [email protected]

Rexhep Ibrahimi

Tel. 044 827 890

KLINA

SAMIJE GJERGJAJLIPLJAN

HAQIF SHILLOVA - ŠEF ODSEKA ZA SKUPŠTINU OPŠTINE

Mob. +377 (0) 44 211 835

e-mail: [email protected]


MALIŠEVO

DEMUŠ KRASNIĆI

Mob. +377 44 204 727

e-mail: [email protected]


NOVO BRDO

JASMINA DENIĆ

Mob. +377 (0) 44 948 202

e-mail: [email protected]

FATMIR YMERI

Tel. +377 (0) 44 460 739

e-mail: [email protected]

AFRIM ALIU

Tel. +045 397-76

e-mail: [email protected]; [email protected]

MITROVICA


NAZMIJE HAZIRI – ALBANSKI-SRPSKI,

Tel. 045 409 274

e-mail: [email protected]

OBILIĆ

MEHMET ISMAJLI - RUKOVODILAC INFORMATIVNE SLUŽBE

Tel. +386 (0) 49 831 128

e-mail: [email protected]

RAMADAN HASHANI - ALBANSKI-SRPSKI

Tel. 045/550-223

e-mail: [email protected]

PEĆ

SEBAHATE QORKADIU

Mob. +377 (0) 44-327-475

+386 (0) 49 786 402

e-mail:

sebi [email protected]


PODUJEVO

NAZMI SETA - RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PREVOĐENJE

Mob. +377 (0) 44 162 210 

e-mail: [email protected]

XHEMAJL TËRHOLLI - PREVODILAC

Tel. +377 (0) 44 125 035

e-mail: [email protected]

HILMI LLUGALIU - PREVODILAC

e-mail: [email protected]

PRIŠTINA


FEHMI KUPINA ŠEF SEKTORA CIVILNE SLUŽBE
e-mail: [email protected]PRIZREN

MYBEXHELE ZHURI - KOORDINATOR ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Mob. +377 (0) 44 448 509
Tel. 038 200 44 746

e-mail: [email protected]

BEDREDIN KRYEZIU - PREVODILAC ZA ALBANSKI-BOŠNJAČKI-SRPSKI

DAFINA UKALLO - PREVODILAC ZA ALBANSKI-TURSKI

REMZIJE TYBERDAR - PREVODILAC ZA ALBANSKI-TURSKI,

ORAHOVAC

SENAD MULAAVDA - PREVODILAC ALBANSKO-SRPSKI

Tel. +377 (0) 44 204 029

e-mail: [email protected]

QAMIL SHTAVICA - PREVODILAC ALBANSKI-SRSPSKI

Tel. +377 (0) 44 204 068

e-mail: [email protected]

ŠTRPCE

DUŠAN KRSTIĆ - SAVETNIK I ŠEF KABINETA GRADONAČELNIKA

E-mail: [email protected]

Mob. +386 (0) 49 524 700

HAXHË ALIU

ŠTIMLJE

IBRAHIM DEMIRI - ŠEF KANCELARIJE ZA ZAJEDNICE I POVRATAK

Mob. +377 (0) 44 205 717

e-mail: [email protected], [email protected]

XHEVAT SALIHAJ - SLUŽBENIK ZA ZAJEDNICE I POVRATAK,

Tel. +377 (0) 44 206 005

e-mail: [email protected],

RRAHMAN JAKUPI - ODGOVARAN ZA INFORMISANJE

Tel. +377 (0) 44 226 638

e-mail: [email protected]

SRBICA

IMER PROKSHI – SLUŽBENIK PREVODILAC
Mob. +377 (0) 44 356 052
e-mail: [email protected]

[email protected]


SUVA REKA

RAMADAN KUĆI 

ŠEF UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
E-mail: [email protected]
Tel: +377 (0) 44 870 835 

NIJAZI KUÇI - PREVODILAC OPŠTINE

Tel. 044-184-006

e-mail: [email protected]

VITINA

ISAK SADIKU – DIREKTOR ZA ADMINISTRACIJU OPŠTINE VITINA

Tel. 0280-381-723

Mob. +377 44 995 660

e-mail: [email protected]

VJOLLCA SHEMA - PREVODILAC ZA SRPSKO - ALBANSKI

Tel. +377 (0) 44 709 608

e-mail: [email protected]

VUČITRN

BISLIM DUSHI - MENADŽER PERSONALA

Tel. 028571408;

Mob. +377 (0) 44 197 091

e-mail: [email protected]

AKTERE DERVARI

Tel. +377 (0) 44 382 734

MAMUŠA

YLBER KASTRATI
+386 (49) 263 530

BESIRE SADIKU - PREVODILAC

Tel. +386 (0) 49 345 684

e-mail: [email protected]

JUNIK

GEZIM GECI

Tel. +377 (0) 44 921 008

e-mail: [email protected]


ELEZ HAN

FARI KALISI - DIREKTOR ADMINISTRACIJE

Mob. +377 (0) 44 225 494

e-mail: [email protected]

Nemaju zaposlenog prevodioca.

KLOKOT

HIDAJET AHMETI

Mob. +377 (0) 44 679 624

e-mail: [email protected]

[email protected]

DITURIE RAMIQI

Tel. 045-343-760

e-mail: [email protected]

[email protected]

AFRODITA DZOKAJ

Tel. +386 (0) 49 317 705

e-mail: [email protected]

RANILUG

JASMINA PEŠIĆ

Mob. +386 (0) 49 189 476

e-mail: [email protected]

LAZIM BAJRAMI - PREVODILAC

Tel. +386 (0) 49 779 033

e-mail: [email protected] 

GRAČANICA

ALEKSANDAR TODOROVIĆ

Službenik OKZP pri Opštini Gračanica
tel: 049/926 657
E-mail: [email protected]


MANUSHAQE REXHEPI - PREVODILAC

Mob. +386 (0) 49 773 284

PARTEŠ

MIROSLAV STANKOVIĆ - ŠEF KABINETA GRADONAČELNIKA

Mob. +386 (0) 49 749 402

e-mail: [email protected]


ZUBIN POTOK

ZORAN UTVIĆ - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE, DIPLOMIRANI PRAVNIK

Mob. +381 (0) 64 89 72 576


LEPOSAVIĆ

RADMILA VUKIČEVIĆ

Mob. +377 (0) 64-863-58-97


ZVEČAN
JELENA ĐOKIĆ
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Mob: +386 (0) 49 939254

SEVERNA MITROVICA
NATAŠA ELEZOVIĆ
e-mail: [email protected]
Mob: +381 (0) 64/2753331