Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dužnosti i odgovornosti

Odbor za jezička pitanja je odgovoran da:


• pruža institucionalnu podršku za razvoj, sprovođenje i jačanje jezičkih politika;
• se sastaje najmanje dvaputa godišnje kako bi pregledao izvještaje i preporuke o jezičkoj politici formulisane od strane povjerenika za jezike i Vladi predlaže mjere za njihovu primjenu;
• pregleda i procenjuje na godišnjoj osnovi učinak Ureda u skladu sa procedurama utvrđenim u Poslovniku o radu Odbora;
• vrši pregled svih pritužbi povjerenika za jezike u vezi sa navodnim ometanjem nezavisnosti Ureda, bilo od strane Ureda premijera, Vlade ili druge institucije, i donosi odluku u vezi sa pritužbom u roku od devedeset (90) dana, a zatim obavještava nadlježni skupštinski odbor i premijera.

Članovi Odbora se imenuju na period od četiri (4) godine.

Sastav Odbora:

Odbor se sastoji od dvadeset (20) članova koji predstavljaju institucije, pružalaca usluga i od predstavnika jezičkih zajednica navjedena u paragrafima ove uredbe.

Predstavnici institucija su službenici na višem rukovodećem nivou ili rukovodećem nivou:

1. Kancelarija premijera
2. Ministarstvo javne uprave
3. Ministarstvo administracije lokalne samouprave
4. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
5. Ministarstvo za zajednice i povratak
6. Skupština Kosova
7. Sudski savjet Kosova
8. Generalna direkcija policije
9. Jedinica za politiku i praćenje javnih preduzeća
10. Služba za primjenu zavodskih sankcija
11. Asocijacija kosovskih opština
12. Univerzitet u Prištini
13. Predstavnik albanske jezičke zajednice
14. Predstavnik srpske jezičke zajednice
15. Predstavnik bosanske jezičke zajednice
16. Predstavnik turske jezičke zajednice
17. Predstavnik romske jezičke zajednice
18. Predstavnik hrvatske jezičke zajednice
19. Predstavnik crnogorske jezičke zajednice
20. Predstavnik goranske jezičke zajednice