Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika

14.11.2019

14 novembar 2019.godina
Priština


Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), dodjelila je nagradu „Najbolja praksa u primeni Zakona o upotrebi jezika“. 


Na ceremoniji kojoj su prisustvovali prjedstavnici različitih institucija, nagrada za pravilnu primjenu Zakona o upotrebi jezika dodjeljena je Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave (MALS), Sudskom savjetu Kosova (SSK) i Ministarstvu za regionalni razvoj (MRR).


Dodjela nagrade kako je navedeno na ceremoniji, izvršena je na osnovu praćenja upotrebe službenih jezika na zvaničnim veb stranicama ministarstava, izvršnih organa i agencija, uključujući i društvene mreže relevantnih institucija.


Povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović rekao je da je tokom godina primjećeno poboljšanje u ministarstvima što se tiče upotrebe službenih jezika na zvaničnim veb stranicama.
„Na početku našeg rada, tokom praćenja, primetili smo da stanje na terenu nije bilo zadovoljavajuće. U mnogim slučajevima su nedostajale informacije na službenim jezicima, vesti, razni dokumenti, pravni akti, i mnogo puta nije bilo prevoda na službenim jezicima, naročito na srpskom jeziku. Sa centralnim institucijama sarađujemo već duže vreme i situacija se značajno poboljšala, mada još uvek postoje nedostaci u primeni Zakona o upotrebi službenih jezika, ali mi smo se, kao kancelarija, obavezali da ćemo kontinuirano raditi na ostvarenju našeg cilja“, rekao je poverenik Mladenović.


Sa druge strane, ambasador OEBS-a Jan Braathu izrazio je zadovoljstvo organizacijom ceremonije. „Ovim nagradama želimo da podstaknemo sve institucije na primenu Zakon o upotrebi jezika i Kosovo ima obavezu da primenjuje zakonski okvir u vezi sa upotrebom jezika. Jezici su važni i jezici nas definišu ko smo mi kao pojedinci, takođe definišu naše odnose između zajednica“, rekao je Braathu.
Prisutnima su se, tokom ceremonije obratili sa po jednim govorom i Rozafa Ukimeraj, generalna sekretarka MALS-a, Shkeljzen Maliqi, generalni direktor sekretarijata SSK-a, i Fatos Qerimi, generalni sekretar MRR-a. Dobitnici nagrada naglasili su da ova nagrada pokazuje posvećenost svih zaposlenih da poštuju ustavne i zakonske obaveze i da će ova nagrada biti još jedan podsticaj za kontinuirani rad ka unapređenju i jednakosti u pogledu poštovanja jezičkih prava i sloboda uopšte.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag