Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Poverenici za jezike sastaju se u Torontu, Kanada, na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja poverenika za jezike

27.06.2019

26 i 27. jun 2019.godine
Toronto, Ontario, Kanada


Povodom šeste godišnje konferencije Međunarodnog udruženja poverenika za jezike (MUPJ), na temu „Zaštita manjinskih jezika gradi snažnija društva“, poverenik za jezike, g. Slaviša Mladenović, boravi u Torontu, u Kanadi, kao učesnik i panelista, pored drugih poverenika za jezike, ombudsmana i drugih stručnjaka za jezička prava iz celog sveta.


U prigodnom govoru, domaćin konferencije, g. Paul Dube, ombudsman regiona Ontario, rekao je da ima veliku čast i privilegiju da dočeka kolege iz MUPJ u Torontu, kako bi razgovarali o zaštiti autohtonih jezika, o izazovima i perspektivama dvojezičnosti u Kanadi, ali i o različitim mehanizmima za poštovanje jezičkih prava u celom svetu.


Poverenik Mladenović je tokom dvodnevnog trajanja konferencije govorio o poštovanju jezičke raznolikosti, granicama i mogućnostima višejezičkih društava, posebno naglašavajući specifičnu jezičku situaciju na Kosovu, ulogu kancelarije u ostvarivanju i njenog uticaja na poštovanje, zaštitu i promovisanje jezičkih prava građana na celoj teritoriji Kosova. 


Drugog dana konferencije, MUPJ će izdati knjigu uz doprinos njenih članova i drugih stručnjaka za jezike, pod naslovom Ustavni pioniri: Poverenici za jezike i zaštita službenih, manjinskih i autohtonih jezika. Knjiga naglašava važnu ulogu koju imaju poverenici za jezike u zaštiti i promovisanju manjinskih i autohtonih jezika u celom svetu.  


Vredi napomenuti da se ova konferencija podudara sa pedesetogodišnjicom Akta o službenim jezicima Kanade i Deklaracijom Ujedinjenih nacija da 2019. godinu proglase godinom autohtonih jezika.  


O asocijaciji:
Međunarodno udruženje poverenika za jezike podržava uloge poverenika za jezike u celom svetu, sprovodeći najbolje prakse i standarde izvrsnosti i unapređujući jednakost i raznolikost jezika.
Za više detalja:  http://languagecommissioners.org/welcome.php?lang=3


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu

Natrag