Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Kancelarija povjerenika za jezike u saradnji sa kompanijom Trankos, organizovala je treninge za rad na softverima za prevođenje za prevodioce na centralnom nivou.

11.03.2019

Kancelarija povjerenika za jezike u saradnji sa kompanijom Trankos, organizovala je treninge za rad na softverima za prevođenje za prevodioce na centralnom nivou. Grupni treninzi sa prevodiocima albansko-srpsko-albanskog održani su u utorak i sredu, 5. i 6. marta, u prostorijama kompanije Trankos, u obliku višečasovne prezentacije funkcija i načina korišćenja softvera. Pored grupnih treninga, predviđeni su i individualni treninzi u Ministarstvima kako bi prevodioci naučili da potpuno vladaju ovim softverom. Da podsjetimo, softveri za prevođenje su naručeni i instalirani u 15 Ministarstava, za 25 prevodioca, tokom 2018. godine u cilju povećanja efikasnosti procedure prevođenja i poboljšanja kvaliteta prijevoda sa albanskog na srpski jezik i obratno. Proces instalacije je obavila kompanija „Trankos consulting“, specijalizovana u pružanju prevodilačkih usluga i instalaciji prevodilačkih softvera.
Cilj softvera je da kroz mehanizam prevodilačke memorije, formiranja rečnika i predviđanja riječi koje su više puta ponavljane učini proces prijevođenja lakšim i kraćim za prevodioce koji ga koriste.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag