Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Danas se obelježava Međunarodni dan maternjeg jezika!

21.02.2019

Na Kosovu živi oko deset etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, dok se šest jezika koriste u službenoj upotrebi. Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, način njihovog predstavljanja i međusobnog prepoznavanja. Pravo na slobodu izražavanja na svom maternjem jeziku jedno je od osnovnih prava svakog pojedinca i Kancelarija poverenika za jezike smatra svojom misijom da ovu slobodu podjednako uživaju sve zajednice na Kosovu.

 

Međunarodni dan maternjeg jezika se slavi svake godine sa opštim ciljem promovisanja jezičke raznolikosti i višejezičnog obrazovanja.
Stoga, volimo i čuvajmo svoj maternji jezik i poštujmo tuđi!

Natrag