Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Službenici opštine Klina obilježili Evropski dan jezika

28.09.2018

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Regionalnom kancelarijom organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), opštinskim službenicima opštine Klina, Policijom Kosova, učenicima srednjih škola i predstavnicima svih zajednica ove opštine, učestvovali su u čišćenju saobraćajnih znakova.
Cilj ovog simboličnog akta bio je podizanje svijesti građana da poštuju znakove na jezicima u kojim su napisani. Kroz ovu akciju, KPJ poziva sve građane da poštuju jezike svoje sredine u kojoj žive i jezičnu raznolikost kao univerzalnu vrijednost.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag