Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Pod motom „Da razgovaramo o jezicima“ obilježen je Evropski dan jezika

26.09.2018

U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike, u saradnji sa Francuskom alijansom i Francuskom ambasadom u Prištini, u čast Evropskog dana za jezike održana je debata na temu „Da razgovaramo o jezicima“.
Pored povjerenika za jezike Slaviše Mladenovića, ostali gosti u panelu su bili Alba Morina, novinarka i televizijski producent i Cécile Fisteberg, šefica za saradnju i kulturu u ambasadi Francuske na Kosovu.

„Veoma je važno poznavati službene jezike, kako za Albance tako i za Srbe, bez poznavanja jezika drugog proces integracija će biti teži i sporiji. To važi za srpsku zajednicu koja živi na Kosovu, ali i za albansku zajednicu zbog regionalnih okolnosti“, rekao je povjerenik Mladenović.
Mladenović je, tokom debate sa studentima i drugim institucionalnim zvaničnicima i raznim predstavnicima civilnog društva, podijelio i svoja lična iskustva. On je govorio o tome kako je naučio Albanski jezik i kako mu je poznavanje jezika omogućilo da se zaposli kao povjerenik, ali istovremeno je uspeo da sruši mnoge barijere, kako na poslu tako i u privatnom životu.

Novinarka i televizijski producent, Alba Morina, je rekla da je srpski jezik naučila putem YouTube i google prevodioca. Ona je navela da je za nju poznavanje srpskog jezika značilo veliku prednost, zbog prirode njenog posla.

„Počela sam da slušam pjesme koje su slične našima, srpsku, hrvatsku i bosansku muziku. U jednom trenutku sam odlučila da naučim srpski jezik preko google prevodioca. Slušala sam pesme koje su mi se svidele i prevodila sam tekst. Svo vreme sam razgovarala sa mojim roditeljima, koji govore srpski jezik. Stalno su me ispravljali i to mi je pomoglo da naučim jezik. Bilo mi je potrebno godinu i po dana da naučim srpski do nivoa koji mi je omogućio da u potpunosti razumijem jezik“.

O tome koliko je važno naučiti strane jezike govorila je Cécile Fisteberg, šefica za saradnju i kulturu u ambasadi Francuske na Kosovu.

„Od ove godine, pet Evropskih zemalja Francuska, Nemačka, Austrija, Italija i Luksemburg, oformili su grupu EUNIC u Prištini, kojom ove godine predsjedava ambasada Francuske. Ova grupa ima za cilj promovisanje višejezičnosti, različite kulture i da omogući koordinaciju i širenje kulturnih aktivnosti na Kosovu. Učite što više stranih jezika, poručila je između ostalog gđa Fisteberg.

Posle debate je prikazan dokumentarni film na temu: „Višejezičnost: vrednost i/ili obaveza“.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag