Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

OEBS objavio dva izvještaja o jezičkim pravima

24.09.2018

24. septembar 2018.
Priština


Povodom Evropskog dana jezika Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS) predstavila je dva izvještaja: „Dvojezično zakonodavstvo na Kosovu“ i „Poštovanje jezika u policiji Kosova“.

Povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović, je tokom svog izlaganja rekao da treba zaštititi jezička prava, jer ova prava predstavljaju vrednost za kosovsko društvo u celini. On je takođe naglasio potrebu veće primjenjivosti dvojezičnog zakonodavstva na Kosovu. 

„Mi konstanto ističemo ovo pitanje, i govorimo da je najveći problem u primjeni zakona, iako je Zakon o upotrebi jezika prilično dobar, međutim u praksi se suočava sa poteškoćama“, rekao je Mladenović.  
 
S druge strane šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Jan Braathu rekao je da je Kosovo multietničko društvo, uzimajući primjere evropskih zemalja koje imaju više od jednog službenog jezika. Prema njegovim riječima, ova pojava je evropska realnost. Braathu je rekao da je prema istraživačkim izvještajima, upotreba službenih jezika zabiljležila napredak, i pozvao Vladu da više radi u ovom pravcu.

Direktor pravne kancelarije u okviru Kancelarije premijera, Mentor Borovci, rekao je da institucije imaju nedostatak prevodioca iz oblasti prava jer to zahteva i poznavanje specifične pravne terminologije. Drugi izazov je nedostatak centralne jedinice za prevođenje u okviru svake institucije, koja inicira, priprema podzakonske akte ili nacrt zakone“, rekao je Borovci.

Poslanica Skupštine Kosova, Duda Balje, koja zastupa bošnjačku zajednicu, rekla je da je lično imala poteškoću usled komunikacije. Ona je rekla da je za omladinu veoma važno da nauče službene jezike Kosova. 

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) je odgovorna za primjenu Zakona o upotrebi jezika, kao i za očuvanje, promovisanje i zaštitu upotrebe službenih jezika na Kosovu. Međutim uprkos ove odgovornosti, institucije ne uključuju KPJ kontinuirano tokom zakonodavnog procesa, i takođe Vlada ne konsultuje kancelariju redovno o zakonodavstvu, kaže se između ostalog u izvještaju.   Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag