Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Održan je redovni sastanak Odbora za jezičku politiku

03.09.2018

3. septembar 2018.

Priština

Danas se na sastanku Odbora za jezičku politiku raspravljalo o nekoliko važnih pitanja.
Razmatrano je o postupku izbora i imenovanja povjerenika za jezike, pošto u decembru 2018. godine ističe mandat povjerenika za jezike, tako da se odbor složio da se nastavi sa redovnim procedurama.
Prema riječima predsjedavajućeg g.Hysni Shala, važno je da se poštuju svi zakonski rokovi kako ne bi došlo do zakašnjenja prilikom imenovanja povjerenika.

Sa druge strane, povjerenik za jezike g. Mladenovic je Odboru predstavio  šestomjesečni izvještaj o radu kancelarije, u kome je naveo  neke od izazova ali i konkretne rezultate u poštovanju jezičkih prava i potpunom sprovođenju Zakona o upotrebi jezika.

Odbor za jezičku politiku održaće sledeći sastanak nakon dvije nedjelje. 

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag