Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

U Prištini održana peta godišnja konferencija Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike (MUPJ)

04.05.2018

Priština

Kosovo i Kancelarija povjerenika za jezike su imali veliku čast da budu domaćini pete godišnje konferencije Međunarodnog udruženja povjerenika za jezika (MUPJ) „Višejezičnost: vrednosti i/ili obaveza“, koja je održana u Prištini 4. maja 2018. godine. Konferenciju su otvorili premijer Republike Kosovo Ramuš Haradinaj, povjerenik za jezike Slaviša Mladenović i poverenica za velški jezik i odlazeća predsjednica MUPJ Meri Huvs. 

 

Premijer Haradinaj je u svom govoru istakao da Kosovo ima najnapredniji pravni okvir u oblasti jezičkih prava. Ustav Republike Kosovo i Zakon o upotrebi jezika predviđaju ravnopravan status albanskog i srpskog jezika, dok jezici drugih zajednica, kao što su bosanski, turski i romski jezik imaju status službenih jezika i jezika u službenoj upotrebi u opštinama. ,,Kosovo je specifično u pogledu jezika i zvanično je dvojezično. Dakle, Kosovo je jedna od zemalja koja ima dva zvanična jezika, albanski i srpski jezik. Srpski jezik je po Ustavu i Zakonu službeni jezik, ali postoje poteškoće u sprovođenju dvojezičnosti, kao što su prevođenje, priprema zakonodavstva, a posebno postoje poteškoće u komunikaciji na svim nivoima”, rekao je premijer Haradinaj.
„Postoje slučajevi kada nas obimna dinamika materijala sprečava da na vreme imamo radne materijale na srpski jezik, dakle naš kapacitet nije dovoljan. Moramo uložiti mnogo više u kadrove, ali u resurse, da bi mogli da funkcionišemo istovremeneo na dva službena jezika. Ono što je važno jeste učenje jezika i mislim da mi na Kosovu treba da budemo hrabri i učimo jezike jedni drugih“, rekao je on.
Premijer Haradinaj je dodao da je Vlada pripremila i odobrila akcioni plan za usmjeravanje preporuka iz izvještaja Evropske komisije o zemlji u 2018.godini, koji između ostalog, predviđa usvajanje Strategije za zaštitu i promociju jezičkih prava na Kosovu i istakao je da Vlada nastavlja da daje podršku povjereniku za jezike na Kosovu.

 

Meri Huvs iz Velsa, Velika Britanija, povjerenica za velški jezik i odlazeća predsjednica Udruženja, u svom govoru je izrazila zadovoljstvo povodom posjete Kosovu.
„Apsolutna je privilegija to što sam u posjeti Kosovu, da vidim i čujem različita iskustva panelista koji učestvuju na ovoj veoma važnoj konferenciji. Kao predsjedavajuća Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike, i sa završetkom moje misije ove godine, prirodno je da se osvrnem unazad i da pogledam ovo udruženje koje već  ima pet godina. Ovo je veoma mlado udruženje, nije više odojče, ali još uvek nije ni dovoljno veliko.", rekla je ona. Huvs je dodala da uprkos razlikama između zemalja koje su deo udruženja, sve zemlje rade samostalno na jezičkim pravima.

 

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović je u svom uvodnom govoru naglasio da su jezička prava važna u demokratskom društvu, da su ona sastavni element očuvanja kulturnog identiteta, kao i sprečavanja marginalizacije i diskriminacije. 
„Zaštita i promocija prava na jezik je obaveza za zaštitu ljudskih prava i suštinska je  komponenta dobrog upravljanja. Ova prava su od suštinskog značaja za sprečavanje tenzija i sukoba, kao i za izgradnju pravednog i održivog društva sa političkog i socijalnog aspekta. Obrazovanje na jezicima nevećinskih zajednica, upotreba jezika u medijima, u javnoj upravi i pravosuđu, je, između ostalog, od vitalnog značaja za demokratiju ", rekao je Mladenović.
Na konferenciji su prisutni imali mogućnost za razmenu ideja i najboljih praksi u prevazilaženju izazova u zaštiti i promociji prava na jezik. Na konferenciji je poseban akcenat bio na statusu jezika u post-konfliktnim društvima, poboljšanju usluga na svim službenim jezicima putem aktivne ponude, kao i na izazovima i mogućnostima učenja službenih jezika kroz obrazovanje. 
Konferenciji su prisustvovali članovi Udruženja iz Kanade, Velsa, Velike Britanije, Irske, Baskije, iz flamanskog dijela Belgije, Katalonije, kao i Hiljmi Jašari, ombudsman Kosova, i značajan broj predstavnika Univerziteta u Prištini i civilnog društva.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag