Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Odbor za jezičku politiku je usvojio Godišnji izvještaj o radu Kancelarije povjerenika za jezike za 2017. godinu

22.03.2018

22. marta 2017. godine u Prištini je održan sastanak Odbora za jezičku politiku koji je organizovala Kancelarija povjerenika za jezike. Na sastanku su, prema dnevnom redu, izabrani predsjedavajući i zamjenica predsjedavajućeg Odbora za jezičku politiku.

Poručnik Hisni Šalja iz Policije Kosova je izabaran za predsjedavajućeg Odbora za jezičku politiku, a gospođa Biserka Đurđević, predstavnica crnogorske jezičke zajednice, izabrana je za zamjenicu predsjedavajućeg Odbora za jezičku politiku.

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović je Odboru predstavio godišnji izvještaj o radu i aktivnostima Kancelarije u 2017. godini.
Mladenović je, takođe, naveo da se u izvještaju nalaze informacije o dostignućima i izazovima sa kojima se suočava Kancelarija povjerenika za jezike prilikom sprovođenja Zakona o upotrebi jezika.

Nakon što je izvještaj predstavljen, članovi Odobra su imali priliku da postavljaju pitanja, a najviše su se ticala vidljivosti Kancelarije.
Odbor za jezičku politiku je jednoglasno usvojio izvještaj o radu za 2017. godinu. Ocjenjujući pozitivno rad i brojne aktivnosti koje je preduzela Kancelarija povjerenika za jezike tokom prijethodne godine.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag