Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Kancelarija povjerenika za jezike sprovela kampanju u opštini Mitrovica

27.09.2017

U nastavku aktivnosti povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Misija na Kosovu, organizovala aktivnost u Mitrovici. Aktivnosti je prisustvovao i potpredsjednik za zajednice opštine Mitrovica, Erol Zekerija. Službenici Kancelarije povjerenika za jezike (KPJ) su imali priliku da tokom celog dana razgovaraju sa brojnim građanima Mitrovice, upoznaju su  ih o njihovim jezičkim pravima, o pravu na komuiciranju, informisanju kao i o pravu na prijem usluga od zaposlenih u institucijama Kosova, na bilo kojem zvaničnom jeziku.  

 

Ovom prilikom, prisutnima je podjeljen promotivni materijal pod sloganom ”Vaš jezik je Vaše pravo” u cilju jačanja svijesti kod građana o važnosti i vrijednostima Evropskog dana jezika, kao i Kancelarije uopšte.

 

Evropska godina jezika je proglašena 2011. godine u zajedničkoj organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije, a pošto se pokazala kao uspješna godina koja je uključivala milione ljudi koji su slavili iz 45 zemalja učesnica, Savet Evrope je izjavio da će od tada, pa na dalje 26. septembar biti Evropski dan jezika.

Kosovo ove godine četvrti put obilježava Evropski dan jezika.

 

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu. 

 

Natrag