Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Vijesti

   

Danas se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika!

21.02.2019

Na Kosovu živi oko deset etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, dok se pet jezika koriste u službenoj upotrebi. Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, način njihovog predstavljanja i međusobnog prepoznavanja. više

Predstavljen je izvještaj: „Komunikacija između srpske i albanske zajednice na Kosovu: Pitanje jezika

21.12.2018

Nevladina organizacija „Centar za socijalne inicijative”, završila je istraživanje kroz koje su predstavljeni zaključci opšteg stanja društvenih odnosa albanske i srpske zajednice kroz element jezika i komuniciranja.više

KPJ oprema prevodioce ministarstva softverom za prevođenje

12.12.2018

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) je, sve prevodioce za službene jezike koji rade u Ministarstvima Vlade Republike Kosovo, opremila softverom za prevođenje. Cilj ovog projekta je da se poboljša kvalitet, brzina i doslednost prevoda između službenih jezika. više

Obilježen je dan romskog jezika

05.11.2018

Povodom Dana romskog jezika, Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), organizovala je okrugli sto u cilju promovisanja i kultivisanja romskog jezika i kulture u Republici Kosovo.više

Održana je radionica o sprovođenju jezičkih prava u opštinama

30.10.2018

Kancelarija povjerenika za jezike (PKJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, misija na Kosovu (OEBS), organizovali su jednodnevnu radionicu sa članovima Mreže za jezičku politiku, na temi „Sprovođenje jezičkih prava u opštinama“više

POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE - NVO AKTIV

08.10.2018

NVO "AKTIV” sa sjedištem u Sjevernoj Mitrovici i Prištini, objavljujue konkurs za zapošljavanje dva pravna savjetnika, jedan u Prištini i jedan u Mitrovici.više

previous

7-12 Od 167

next