Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Vijesti

   

Predstavljen je izveštaj: „Komunikacija između srpske i albanske zajednice na Kosovu: Pitanje jezika"

21.12.2018

Nevladina organizacija „Centar za socijalne inicijative”, završila je istraživanje kroz koje su predstavljeni zaključci opšteg stanja društvenih odnosa albanske i srpske zajednice kroz element jezika i komuniciranja.više

KPJ oprema prevodioce ministarstva softverom za prevođenje

12.12.2018

Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) je, sve prevodioce za službene jezike koji rade u Ministarstvima Vlade Republike Kosovo, opremila softverom za prevođenje. Cilj ovog projekta je da se poboljša kvalitet, brzina i doslednost prevoda između službenih jezika. više

Obeležen je dan romskog jezika

05.11.2018

Povodom Dana romskog jezika, Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), organizovala jeokrugli sto u cilju promovisanja i kultivisanja romskog jezika i kulture u Republici Kosovo.više

Održana je radionica o sprovođenju jezičkih prava u opštinama

30.10.2018

Kancelarija Poverenika za jezike (PKJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, misija na Kosovu (OEBS), organizovali su jednodnevnu radionicu sa članovima Mreže za jezičku politiku, na temi „Sprovođenje jezičkih prava u opštinama“više

POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE - NVO AKTIV

08.10.2018

NVO "AKTIV” sa sedištem u Severnoj Mitrovici i Prištini, objavljujue konkurs za zapošljavanje dva pravna savetnika, jedan u Prištini i jedan u Mitrovici.više

U znak proslave Evropskog dana jezika održan je interaktivni - višejezični čas u Prizrenu

29.09.2018

Juče je organizovan interaktivni višejezični čas kako bi se obeležio Evropski dan jezika u regionu Prizrena. Ovom prilikom učenici iz različitih zajednica vršili su prezentacije o istoriji, etimologiji, razvoju i tradicijama četiri službena jezika na lokalnom nivou koji se koriste u regionu Prizrena, odnosno na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom jeziku, kao i na romskom jeziku koji se tradicionalno koristi u Prizrenu i goranskom dijalektu kao maternji jezik Goranaca Republike Kosovo, u opštini Dragaš.više

previous

1-6 Od 160

next