Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Nagrada za najbolji novinarski rad koji promoviše upotrebu jezika na Kosovu

Kancelarija poverenika za jezike, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a na Kosovu, organizuje Dodelu nagrada za najbolji novinarski rad koji promoviše upotrebu jezika, koja će biti održana 17. decembra 2013.

Cilj konkursa je dodeljivanje nagrade za novinarsku izuzetnost u promociji i povećanju nacionalnog fokusa na pitanje upotrebe jezika i delotvorne primene Zakona o upotrebi jezika. Istovremeno, očekuje se da će konkurs podstaći objavljivanje novih i kreativnih rešenja koja bi mogla dovesti do poboljšanja situacije.

Nagrade se dodeljuju u pet kategorija (Samo za profesionalne novinare):

Televizijska priča, Radio priča, Priča napisana u štampanim medijima, Priča objavljena u elektronskim medijima, Fotografija koja promoviše upotrebu jezika na Kosovu

U obzir će biti uzeti radovi objavljeni između 1. decembra 2012. i 12. decembra 2013. godine. Radovi mogu biti na albanskom, srpskom, engleskom, turskom, bosanskom i romskom jeziku.

Radovi moraju biti poslati u zapečaćenim kovertama najkasnije do 13. decembra 2013. u 17.00 časova na sledeću adresu:
Za: Zgrada Vlade, 6 sprat, 605A, Trg MajkeTereze bb, Priština, Kosovo
RE: Konkurs za najbolji novinarski radu 2013. Godini koji promoviše upotrebu jezika
Dostaviti naruke: Gđi Arti Plana

Za pitanja i objašnjenja obratite se: [email protected] ili [email protected].

Za preuzimanje formulara prijave:

•    na albanskom jeziku kliknite ovde;
•    na engleskom jeziku kliknite ovde;
•    na srpskom jeziku kliknite ovde.

Sve ostale važne informacije možete naći ovde.