Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

POZIV ZA MEDIJE

U ime Kancelarije poverenika za jezike (OLC), Britanske Ambasade u Prištini i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), pozivamo vas da propratite ovaj događaj povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji će se održati u zgradi „Capital Gate“, prvi sprat, konferencijska sala "Mona" u Prištini, u petak 21. februara 2020. godine sa početkom u 11: 00h.više

Kancelarija povjerenika za jezike održala je sastanak sa službenicima Agencije za statistiku Kosova

U prostorijama Agencije za statistiku Kosova (ASK), povjerenik za jezike Slaviša Mladenović, održao je sastanak sa izvršnim direktorom g. Isom Krasniqi, na kom su razgovarali o brojnim pitanjima o upotrjebi službenih jezika u upitnicima i drugim pratjećim dokumentima za popis stanovništva u 2021. godini, uključujući i i kampanju za podizanje svjesti i informisanje građana. više

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), dodjelila je nagradu „Najbolja praksa u primeni Zakona o upotrebi jezika“. više

Promovisan albanski-srpski-albanski online rečnik

Danas, u prostorijama Nacionalne biblioteke „Pjetër Bogdani“ u Prištini, promovisan je albanski-srpski-albanski online rečnik, projekat koji je podržan od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i UNMIK-a, u bliskoj saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike.više

Danas je poverenik za jezike Slaviša Mladenović učestvovao na panelu „Istinski značaj višejezičnosti i učenja jezika“

Danas je poverenik za jezike Slaviša Mladenović učestvovao na panelu „Istinski značaj višejezičnosti i učenja jezika“, u zajedničkoj organizaciji Kancelarije poverenika za jezike, Britanske ambasada, IOM-a i UNMIK-a. Događaj je održan u Prizrenu, kao deo filmskog festivala Dokufest.više