Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

Održan je redovni sastanak Odbora za jezičku politiku

Danas na sastanku Odbora za jezičku politiku raspravljalo se o nekoliko važnih pitanja. Razmatrano je o postupku izbora i imenovanja poverenika za jezike, pošto u decembru 2018. godine ističe mandat poverenika za jezike, tako da se odbor složio da se nastavi sa redovnim procedurama. više

Održana je radionica sa opštinskim službenicima regiona Gnjilana, za diskusiju o izazovima i poteškoćama u sprovođenju jezičkih prava

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), misija na Kosovu, organizovala radionicu sa članovima mreže iz opština regiona Gnjilana, u cilju diskusije o modalitetima koje je KPJ predvidela za poboljšanje sprovođenja jezičkih prava u opštinama. više

Podsticanje učenja službenih jezika kroz obrazovanje: izazovi i mogućnosti

Panel diskusija Dukagjin Pupovci, Kosovski centar za obrazovanje više

U Prištini održana peta godišnja konferencija Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike (MUPJ)

Kosovo i Kancelarija povjerenika za jezike su imali veliku čast da budu domaćini pete godišnje konferencije Međunarodnog udruženja povjerenika za jezika (MUPJ) „Višejezičnost: vrednosti i/ili obaveza“, koja je održana u Prištini 4. maja 2018. godine. više

Predsjednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, je otvorio petu godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike

U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike, predsjednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, je otvorio petu godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike Povodom otvaranja konferencije, povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović, je predsjedniku države zahvalio na datom doprinosu pri osnivanju Kancelarije povjerenika za jezike za vreme njegovog mandata dok je gospodin Thaçi bio premijer Kosova. više