Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

Održana treća radionica sa opštinskim službenicima povodom razmatranja nacrta dokumenta o ulozi članova Mreže za jezičku politiku

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ), u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija na Kosovu, je održala sastanak sa članovima Mreže za jezičku politiku iz opština, na kojoj se diskutovalo o nacrtu dokumenta "Dužnosti i obaveze Mreže za jezičku politiku“.više

Održana druga radionica posvećena razmatranju nacrta dokumenta o ulozi članova Mreže za jezičku politiku (MJP)

Kancelarije povjerenika za jezike (KPJ) je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija na Kosovu, organizovala drugu radionicu sa kontakt osobama iz ministarstva, na kojoj se diskutovalo o nacrtu dokumenta "Dužnosti i obaveze Mreže za jezičku politiku“.više

Povjerenik Mladenović sastao se sa šeficom kancelarije EU na Kosovu i specijalnom predstavnicom EU, Natalijom Apostolovom

Povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović, održao je danas sastanak sa šeficom kancelarije EU na Kosovu i Specijalnom predstavnicom EU, Natalijom Apostolovom. Na sastanku je Mladenović upoznao Apostolovu o aktivnostima Kancelarije povjerenika za jezike (KPJ), dostignućima, planovima i izazovima sa kojima se kancelarija suočava.više

Povjerenici za jezike sastali su se u glavnom gradu Velsa Kardifu, na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike (MUPJ)

Glavna tema ove konferencije bila je "Značaj tehnologije i strateškog planiranja za uspostavljanje dvojezičnosti na radnim mjestima", sa posebnim akcentom na razvoj radne snage u cilju pružanja usluge građanima na jeziku prema njihovom izboru. više

Razmatran nacrt dokumenta o ulozi članova Mreže za jezičke politike

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ), u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija na Kosovu, je održala sastanak sa članovima Mreže za jezičke politike iz vladinih agencija. Učesnici su na sastanku imali priliku da diskutuju o nacrtu dokumenta o ulozi i obavezama mreže.više