Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

Danas je poverenik za jezike Slaviša Mladenović učestvovao na panelu „Istinski značaj višejezičnosti i učenja jezika“

Danas je poverenik za jezike Slaviša Mladenović učestvovao na panelu „Istinski značaj višejezičnosti i učenja jezika“, u zajedničkoj organizaciji Kancelarije poverenika za jezike, Britanske ambasada, IOM-a i UNMIK-a. Događaj je održan u Prizrenu, kao deo filmskog festivala Dokufest.više

Poverenici za jezike sastaju se u Torontu, Kanada, na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja poverenika za jezike

Povodom šeste godišnje konferencije Međunarodnog udruženja poverenika za jezike (MUPJ), na temu „Zaštita manjinskih jezika gradi snažnija društva“, poverenik za jezike, g. Slaviša Mladenović, boravi u Torontu, u Kanadi, kao učesnik i panelista, pored drugih poverenika za jezike, ombudsmana i drugih stručnjaka za jezička prava iz celog sveta. više

Poverenik za jezike, Slaviša Mladenović, sastao se sa ambasadorom Lambertom Zanijerijem, visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine, HCNM.

Poverenik za jezike, Slaviša Mladenović, sastao se u prostorijama Vlade sa ambasadorom Lambertom Zanijerijem, visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine.više

Konferencija: “Sprovođenje Zakona o upotrebi jezika – Aktivnosti i izazovi”

Konferencija na temu “Sprovođenje Zakona o upotrebi jezika – Aktivnosti i izazovi” u organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike, održana je juče, u hotelu Sirius u Prištini. Cilj konferencije je bilo okupljanje svih koji su preduzeli određene aktivnosti u svrhu promocije jezika i jezičkih prava na Kosovu.više

Odbor za jezičku politiku usvojio je Godišnji izvještaj Kancelarije povjerenika za jezike za 2018. godinu

U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike (KPJ), održan je sastanak Odbora za jezičku politiku, gde je predsjedavajući Odbora g. Hysni Shala, informisao članove Odbora o reizboru povjerenika za jezike g. Slaviše Mladenovića na još jedan novi mandat u trajanju od šest (6) godina. više