Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

Predstavljen je izveštaj: „Komunikacija između srpske i albanske zajednice na Kosovu: Pitanje jezika"

Nevladina organizacija „Centar za socijalne inicijative”, završila je istraživanje kroz koje su predstavljeni zaključci opšteg stanja društvenih odnosa albanske i srpske zajednice kroz element jezika i komuniciranja.više

KPJ oprema prevodioce ministarstva softverom za prevođenje

Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) je, sve prevodioce za službene jezike koji rade u Ministarstvima Vlade Republike Kosovo, opremila softverom za prevođenje. Cilj ovog projekta je da se poboljša kvalitet, brzina i doslednost prevoda između službenih jezika. više

Obeležen je dan romskog jezika

Povodom Dana romskog jezika, Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), organizovala jeokrugli sto u cilju promovisanja i kultivisanja romskog jezika i kulture u Republici Kosovo.više

Održana je radionica o sprovođenju jezičkih prava u opštinama

Kancelarija Poverenika za jezike (PKJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, misija na Kosovu (OEBS), organizovali su jednodnevnu radionicu sa članovima Mreže za jezičku politiku, na temi „Sprovođenje jezičkih prava u opštinama“više

POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE - NVO AKTIV

NVO "AKTIV” sa sedištem u Severnoj Mitrovici i Prištini, objavljujue konkurs za zapošljavanje dva pravna savetnika, jedan u Prištini i jedan u Mitrovici.više