Contact

Address:

Government Building
Floor VI, No.605A
Street:Mother Theresa n.n.
10 000 Pristina,Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Photo Gallery

Quick Facts

- Official Languages in Kosovo are Albanian and Serbian.

- Language of any community that constitutes five (5) per cent of the total population in any municipality will have the status of an official language.

- Language of any community that constitutes three (3) or more per cent of the total population in any municipality or has been traditionally spoken in a municipality can be used as a language in official use.
 
- In Prizren municipality, Turkish language has a status of an official language, as the traditional language.

Municipalities

KOMUNA

KONTAKT PERSONI

PËRKTHYESIT

DEÇAN

NEZIR BALAJ

KOORDINATOR PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE KPZH

Mob: +377 (0) 44 154 878

e-mail: [email protected]


DRAGASH

SUAD TOSUNI

PËRKTHUES SHQIP-SERBISHT

E-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 561 081


FERIZAJ

JAHIR ZUKA - ZYRTAR LIGJOR I NJSHJLA DHE UDHËHEQËS I BIBLOTEKËS LIGJORE

Tel: 0290/321 291

Mob: +377 (0) 44 219 609

e-mail: [email protected]

GANIMETE NUREDINI PËRKTHYES SHQIP-SERBISHT

Mob: +377 (0) 44 655 984

e-mail: [email protected]

RAIF KASHTANJEVA, SHQIP-SERBISHT

Mob: +386 (0) 49 612 520

e-mail: [email protected]

F.KOSOVË

AFRIM H. KRASNIQI - DREJTOR I ADMINISTRATES

Mob: +377 (0) 44 255 862

[email protected]

IDRIZ IDRIZI - PËRKTHYES

GJAKOVË

BASHKIM KURTI

PËRKTHUES SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]


GJILAN

SADRI ARIFI - SHEF I SHËRBIMIT TË KUVENDIT

Tel: 0280 321 482

Mob: +377 (0) 44 177 146

e-mail: [email protected]:


DRENAS ( Gllogovc)

IBRAHIM HAJDARI
Tel: 038 584 353
Mob: +386 (0) 49 745 018
e-mail:
ISTOG

SANIJE RUGOVA MAVRAJ - UDHËHEQËSE E NJËSITIT PËR TË DREJTA TË NJERIUT

Tel: +386 (0) 49 766 413

e-mail: [email protected]


KAÇANIK

FATLUME GURI
E-mail: [email protected]
Tel: +377 44 371 937


KAMENICË

VALDETE SOPI - PËRGJEGJËSE E KUVENDIT DHE ZYRËS KRYETARIT

Mob: +377 (0) 44 992 263

e-mail: [email protected]

REXHEP IBRAHIMI

Mob: +377 (0) 44 827 890

KLINË

SAMIJE GJERGJAJ

LIPJAN

HAQIF SHILLOVA- SHEF I SEKTORIT TE KUVENDIT

Mob: +377 (0) 44 211 835

e-mail: [email protected]


MALISHEVË

DEMUSH KRASNIQI

Mob: +377 (0) 44 204 727

e-mail: [email protected]


NOVOBËRDË

JASMINA DENIĆ

Mob: +377 (0) 044/948-202

e-mail: [email protected]

FATMIR YMERI

Mob: +377 (0) 44 460 739

e-mail: [email protected]

Afrim Aliu

Mob: 045/397-76

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

MITROVICËNAZMIJE HAZIRI &ndash PËRKTHYES SHQIP-SERBISHT

Mob: 045/409274 e-mail: [email protected]

OBILIQ

MEHMET ISMAJLI - UDHHEQËS I ZYRËS PËR INFORMIM

Mob: +386 (0) 49 831 128

e-mail: [email protected]

RAMADAN HASHANI - PËRKTHYES SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Mob: 045/550-223

PEJË

SEBAHATE QORKADIU

Mob: +377 (0) 44 327 475

Mob: +386 (0) 49 786 402

e-mail: sebi _ [email protected]


PODUJEVË

NAZMI SETA - PËRGJEGJËS I NJËSITIT PËR PËRKTHIME

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 162 210

XHEMAJL TËRHOLLI - PËRKTHYES

Mob: +377 (0) 44 125 035

e-mail: [email protected]

Hilmi Llugaliu - përkthyes

e-mail: [email protected]

PRISHTINË

FEHMI KUPINA
SHEF I SEKTORIT TË GJENDJES CIVILE

e-mail: [email protected]
PRIZREN

MYBEXHELE ZHURI - KOORDINATORE PËR BARAZI GJINORE
Mob: +377 (0) 44 448 509
038 200 44 746

e-mail: [email protected]

BEDREDIN KRYEZIU &ndash PËRKTHYES SHQIP&ndashBOSHNJAKISHT-SERBISH

DAFINA UKALLO - PËRKTHYES SHQIP-TURQISHT

REMZIJE TYBERDAR - PËRKTHYES SHQIP-TURQISHT

RAHOVEC

SENAD MULLAAVDA - PËRKTHYES SHQIP SËRBISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected],

Mob: 044 204 029

QAMIL SHTAVICA - PËRKTHYES SHQIP-SERBISHT

Mob: +377 (0) 44 204 068

e-mail: [email protected]

SHTËRPCE

DUŠAN KRSTIĆ KËSHILLTAR DHE SHEF I KABINETIT TË KRYETARIT

e-mail: [email protected]

Mob: +386 (0) 49 524 700

FYRDEZË BYTYQI

HAXHË ALIU

SHTIME

IBRAHIM DEMIRI SHEF I ZYRËS PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

e-mail: [email protected],

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 205 717

XHEVAT SALIHAJ - ZYRTAR PËR KTHIM DHE KOMUNITETE,

Mob: +377 (0) 44 206 005

e-mail: [email protected]

RRAHMAN JAKUPI - PËRGJEGJËS PER INFORMIM

Mob: +377 (0) 44 226 638,

e-mail: [email protected]

SKËNDERAJ

IMER PROKSHI ZYRTAR PËRKTHYES

Mob: +377 (0) 44 356 052
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


SUHAREKË

RAMADAN KUÇI

SHEF I SHËRBIMEVE TË PËRBASHKËTA NË DREJTORIN E ADMINISTRATES
e-mail: [email protected]
Tel: +377 (0) 44 870 835 


NIJAZI KUÇI &ndash PËRKTHYES I KOMUNES

Mob: +377 (0) 44 184 006

e-mail: [email protected]

VITI

ISAK SADIKU DREJTOR I ADMINISTRATES NË KOMUNËN E VITISË

e-mail: [email protected]

Tel: 0280-381-723

Mob: +377 (0) 44 995 660

VJOLLCA SHEMA - SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 709 608

VUSHTRRI

BISLIM DUSHI MENAXHER I PERSONELIT

Tel: 028571408

Mob: +377 (0) 44 197 091

AKTERE DERVARI

e-mail: [email protected]

Tel: +377 (0) 44 382 734

MAMUSHË


YLBER KASTRATI

+386 (49) 263 530

e-mail: [email protected]

BESIRE SADIKU &ndash PËRKTHYES

Mob:+386 (0) 49 345 684

e-mail: [email protected]

JUNIK

GEZIM GECI

Tel: 044-921-008

e-maili:[email protected]


HANI I ELEZIT

FARI KALISI DREJTOR I ADMINISTRATËS

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 225 494

Nuk kanë të punësuar përkthyes

KLLOKOT

HIDAJET AHMETI

Mob: +377 (0) 44 679 624

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

DITURIE RAMIQI

Mob: 045-343-760

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

AFRODITA DZOKAJ

Mob: +386 (0) 49 317 705

e-mail: [email protected]

RANILLUG

JASMINA PEŠ

Mob: + 386 (0) 49 189 476

e-mail: [email protected]

LAZIM BAJRAMI - PËRKTHYES

e-mail: [email protected] 

Mob: +386 (0) 49 779 033

GRAÇANICË

ALEKSANDAR TODOROVIĆ

Zyrtar në Komunën e Graçanicës
tel: 049/926 657
E-mail: [email protected]

MANUSHAQE REXHEPI - PËRKTHYES

Mob: +386 (0) 49 773 284

PARTESH

MIROSLAV STANKOVIĆ - SHEF I KABINETIT TË KRYETARIT
Mob. +386 (0) 49 749 402

e-mail: [email protected]


ZUBIN POTOK

ZORAN UTVIĆ - ZËVËNDËS KRYESUES I KUVENDIT

Mob: +381 (0) 64 89 72 576

E-mail: [email protected]


ZVEČAN

JELENA ĐOKIĆ

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Mob: +386 (0) 49 939254


MITROVICA E VERIUT

NATAŠA ELEZOVIĆ

e-mail: [email protected]

Mob: +381 (0) 64/2753331


LEPOSAVIĆ

RADMILA VUKIČEVIĆ

e-mail: [email protected]

Mob: +381 (0) 64-863-58-97