Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Biografia

Slavisa Mladenovic, është emëruar Komisioner për Gjuhët me 19 Dhjetor 2012.

Diplomën e ekonomistit / menaxherit e ka nga Insituti Roçester  për teknologji  (Rochester Institute of Technology).

Pjesën më të madhe të përvojës profesionale e ka fituar duke punuar në misionin e OSBE-së në punët e  analizave, të raportimit , të kontakteve me  mediat  dhe  të përkthimit.

Ka arsimim  shtesë  dhe trajnime në dizajnimin e projekteve, në informim publik  (PR), në shkathtësitë e të shkruarit.

Përveç gjuhës amtare serbe, flet edhe  gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe.