Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Nebi Halili Biografia: Nebi Halili Udhëheqës i Zyrës Ligjore në Shërbimin Korrektues të Kosovës
Biografia: Nebi Halili
Datëlindja: 12.02.1968, fshati Reznik, Komuna e Vushtrrisë, Kosovë
Profesioni: Udhëheqës i Zyrës Ligjore në Shërbimin Korrektues të Kosovës
Statusi martesor: I martuar

Arsimimi: Jurist i Diplomuar
2010: Studimet për provimin e Jurispodencës
2004-2005: Praktikant në Gjykatën Supreme të Kosovës
2003-2004: Praktikant pranë Odës së Avokatëve të Kosovës

Përvoja profesionale:
Aktualisht: Udhëheqës i Zyrës Ligjore në Shërbimin Korrektues të Kosovës, Ministria e Drejtësisë
Anëtar i Bordit për Politika të Gjuhëve
2008: Udhëheqës i Zyrës Ligjore në Shërbimin Korrektues të Kosovës /Ministria e Drejtësisë
2005-2008: Shërbimi Korrektues i Kosovës

Ka qenë dhe vazhdon të jetë udhëheqës i shumë grupeve punuese në nivel të shërbimit korrektues dhe të ministrisë së Drejtësisë  për punë profesionale si dhe anëtarë i disa grupeve ndërministrore.
Është nderuar  me disa çertifikata për mbarimin e trajnimeve për mësimin e vazhduar në fushën e legjislacionit si dhe fushën e IPA projekteve.