Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Naser Shamolli Biografia: Naser Shamolli Drejtor i Departamentit Ligjor, Ministria e Administratës Publike

Biografija: Naser Shamolli
Profesioni: Jurist
Arsimimi:

2001-2004: Fakulteti  Juridik, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
2008-  Studimet pasuniversitare  në Fakultetin Juridik, Universiteti iPrishtinës, drejtimi kushtetues dhe administrativ, magjistër i shkencavejuridike – administrative

Specializimet ( trajnimet):

Trajnimpër e-Qeverisjen’’The Study tour Estonian e-Governance and ICP Policy“organizuar nga Akademia për e-Qeverisje, Talin, Estoni
Trajnim për efikasitet në shërbimin civil organizuar nga Qendra e Perspektivës Evropiane, Ljubljanë, Sloveni

Pjesëmarrjenë Kongresin ’’The Berlin International Economics Congress ( BIEC),Analizë interdisciplinare mbi rolin e Politikës Globale dhe ShoqërisëCivile në Ekomonimë Ndëkombëtare (BIEC)

Gjuhët: Anglisht
Përvoja profesionale:
Aktualisht: Drejtor i Departamentit Ligjor, Ministria e Administratës Publike
Anëtar i Bordit për Politika Gjuhësore

2006 – 2008: Zyrtar i lartë për planifikim të mbikëqyrjes së komunave, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, MAPL
2008 – 2009: Udhëheqës i Divizionit për Ngritje të Kapaciteteve të Komunave, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
2008- 2009: Drejtor i Departamentit të Administratës Qendrore deri  kur kydepartament kalon në zyre pranë Ministrisë së Administratës Publike.
2009-2012: Drejtor i Zyrës së Administratës dhe Personelit, Ministria e Administratës Publike, MAP