Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Esin Şişko Biografia: Esin Şişko Zyrtare e diversitetit kulturor dhe dialogut në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

Emri dhe mbiemri: Esin Şişko

Datëlindja: 27 shtator, 1976 Prishtinë

Profesioni: MSc.Administratë Publike

Arsimimi:
Msc.Administratë Publike, AUK-RIT, Kosovë
Gjuhë dhe letërsi turke, Fakulteti i  Filologjisë, Universiteti i Prishtinës  

Gjuhët: Turke ( amtare), Shqip, Serbisht dhe Anglisht

Përvoja profesionale:
Aktualisht: Zyrtare e diversitetit kulturor dhe dialogut në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)
Anëtare e Bordit për Politika të Gjuhëve

2003 dhe tutje: Zyrtare e diversitetit kulturor dhe dialogut në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
2016: Anëtare e GP për hartimin e Strategjisë për Kulturë 2016-2020
2014 dhe tutje: Kryesuese e GP për çështjet e kulturës, Këshilli Konsultativ për Komunitete, Zyra e Presidentit 
2015: Zëvendës kryesuese e Këshillit, Këshilli Konsultativ për Komunitete, Zyra e Presidentit 
2014 dhe tutje: Komisioni Vlerësues për Dekorata (anëtare), Zyra e Presidentit
2011-2015: Anëtare dhe sekretare, Këshilli i Librit, Ministria e Kulturës
 
Publikime:
Esin Şişko “Priorities for Kosovo’s Cultural Artistic Associations including Minority Groups”
LAP LAMBERT Academic Publishing, Berlin, Gjermani

email: [email protected]