Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Fergap Zaimi Biografia: Fergap Zaimi Profesor në shkollën e mesme

Emri dhe mbiemri: Fergap Zaim
Vendlindja: Dragash
Profesioni: Jurist

Arsimimi:
Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës
Gjuhët: Serbisht. Njohuri bazike të gjuhës Shqipe dhe Angleze
Përvoja profesionale:
Aktualisht: Profesor në  shkollën e mesme, fshati  Mlikë, Komuna e Dragashit 
Anëtar i Bordit  për politika të gjuhëve 

Nga viti 2000 deri  sot: Profesor në shkollën e mesme, fshati Mlikë, Komuna e Dragashit 
Anëtar i grupit  për hartimin e draftit të parë të Strategjisë  për të drejtat e njeriut  në periudhën  2016 – 2020, Zyra për Qeverisje të Mirë, Zyra e Kryeministrit;
Anëtar i  Këshillit Konsultativ  për Komunitete pranë  Kryetarit të Kosovës  në dy mandate pranë komunitetit goran;

Punon punë të përkohshme dhe me honorar me organizatat ndërkombëtare.

e-mail-i: [email protected]