Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Blerim Ibrahimi Biografia: Blerim Ibrahimi Anëtar i Këshillit për komunitete në Zyren e Presidentit

Emri dhe mbiemri: Blerim Ibrahimi

Datëlindja: 23 prill 1984
Profesioni: Këshilltar

Arsimimi:
I diplomuar në Fakultetin e Psikologjisë, Dega- Psikologji e përgjithshme
Apsolvent në master, Psikologji e përgjithshme

Gjuhët: Shqip, Serbisht dhe Anglisht


Përvoja profesionale:
Aktualisht: Anëtar i Këshillit për komunitete në Zyren e Presidentit
Anëtar i Bordit për Politika të Gjuhëve

2016-2018: Anëtar i Këshillit për komunitete në Zyren e Presidentit
2016-2017: Zyrtar për planifikim, koordinim dhe marëdhënie me publikun, Zyra e Presidentit
2014-2016: Anëtar i Këshillit për komunitete në Zyren e Presidentit
2011-2014: Anëtar i Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ-së)
2005-2010: Këshilltar në Organizatë Jo-Qeveritare “Rrezet e arta të Ashkalinjëve”
2005-2007: Menaxher i personelit në kompani ndërtimore

I çertifikuar për diplomat dhe për programin e zhvillimit të Partive politike nga Akademia e trajnimit USAID, 2006
email: [email protected]