Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Emrah Cermjani Biografia: Emrah Cermjani OJQ ”Roma in Action”, Drejtor, Gjakovë

Emri dhe mbiemri: Emrah Cermjani

Profesioni: Aktivist për çështjen rome

Arsimimi:
(aktualisht student), Fakulteti i Edukimit, Gjakovë

Gjuhët: Rome, Shqipe, Serbe, Angleze dhe Gjermane

Përvoja profesionale:
Aktualisht:
OJQ”Roma in Action”, Drejtor, Gjakovë
Gazetar dhe moderator në radio, emisioni në gjuhën Rome “Jivdipe Tumenca”
Anëtar i Bordit për politika gjuhësore
Kordinator i Qendrës së Komuniteteve në Brekoc, Gjakovë

2015- 2016: Përfaqësues rom në  Këshillin Konsulltativ për Komunitete / Zyra e Presidentit
2015 - 2016: Mësimdhënës i gjuhës fakultative rome në komunën e Gjakovës
2013  Praktikant në OSCE/ODIHR, programi “Best Practices for Roma Integration – BPRI ”

Email: [email protected]