Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Amela Radonçiq Biografia: Amela Radonçiq Anëtare e Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentit të Kosovës

Emri dhe mbiemri: Amela Radonçiq
Data e Lindjes: 24 11 1989 në Pejë, Kosovë
Profesioni: Anëtare e Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentit të Kosovës,

Arsimimi:
Master i Arteve në Administrim Biznesi

Gjuhët: shqip dhe anglisht

Përvoja e punës
Aktualisht:

Anëtare e Këshillit Konsultativ për komunitete në kuadër të zyrës së Presidentit të Kosovës,
Anëtare e këshillit për politikë gjuhësore
Anëtare e Këshillit kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës
Zavendëse e kryesuesit të grupit punues për arsim
Anëtare e Grupit të Punës për çështjet gjuhësore në këshillin konsultativ.

e-mail: [email protected]