Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Arsim Osmani Biografia: Arsim Osmani Menaxher për komunikim dhe projekte, Asociacioni i Komunave të Kosovës

Emri dhe mbiemri: Arsim Osmani

Datëlindja: 2 gusht 1973
Profesioni: Komunikim masiv

Arsimimi:
Shkollim i lartë

Gjuhët: Shqipe dhe angleze
Përvoja profesionale:
Aktualisht:

Menaxher për komunikim dhe projekte, Asociacioni i Komunave të Kosovës
Anëtar i Bordit për Politika të Gjuhëve

2004 dhe tutje: Asociacioni i Komunave të Kosovës

e-mail: [email protected]