Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Biserka Djurdjevic Biografia: Biserka Djurdjevic Zëvendës kryesuese e Bordit për Politikë Gjuhësore dhe përfaqësuese për gjuhën malazeze

Emri dhe mbiemri: Biserka Djurdjevic
Datëlindja: 18.11.198, Slatina e Madhe, Kosovë
Profesioni: Përfaqësuese për gjuhë malazeze

Arsimimi:
Ekonomiste (BACHELOR.APPL) në fushën e menaxhimit financiar

Gjuhët: Norvegjeze, Ruse dhe Polake 

Përvoja e punës:
Aktualisht:  

•    Zëvendës kryesuese e Bordit për Politikë Gjuhësore 
•    E angazhuar si kameramane në Radio Televizionin Kosova RTK2
•    Anëtare e Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës për dy mandate
•    Anëtare e Grupit Punues për çështje të gjuhëve në Këshillin Konsultativ për Komunitete
•    Anëtare aktive në OJQ Shoqata e malazezëve të Kosovës
•    Anëtare e grupit punues për ballafaqim me të kaluarën

2016 - 2017: Vullnetare si kameramane në TV Klan
2007- 2009: Punë me fëmijët në Norvegji
2005- 2007: Dayn corp hiberna, kompani amerikane "Slatina"                                            
2001- 2005: Në aeroportin ushtarak "Slatina"- KFOR


email: [email protected]